Program priorytetowy Czyste Powietrze

Program priorytetowy Czyste Powietrze

„Czyste Powietrze”  to program priorytetowy, którego celem jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych. Program skupia się na wymianie starych pieców na paliwo stałe oraz poprawie efektywności energetycznej jednorodzinnych budynków mieszkalnych. Na terenie województwa łódzkiego program jest realizowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Program jest skierowany do osób fizycznych będących właścicielami domów jednorodzinnych. Na podstawie aneksu do porozumienia z WFOŚiGW w Łodzi, zawartego 28 czerwca 2021 roku, na terenie Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka został utworzony punkt konsultacyjno-informacyjny  programu Czyste Powietrze, w którym można uzyskać szczegółowe informacje na temat programu. Mieszkańcy, których budynki są usytuowane  w granicach administracyjnych miasta Rawa Mazowiecka, mogą także uzyskać pomoc w przygotowaniu wniosków o dofinansowanie oraz wniosków o płatność w ramach programu, a wnioski o dofinansowanie mogą składać w Urzędzie Miasta Rawa Mazowiecka. 

Więcej informacji na temat programu można uzyskać w zakładce Dla mieszkańca 

  • data: 2022-05-04

Banery

Kalendarium

Banery