Gminna Ewidencja Zabytków dla Miasta Rawa Mazowiecka

Zgodnie z art. 22 ust. 4 ustawy z 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka prowadzi gminną ewidencję zabytków dla Miasta Rawa Mazowiecka w formie zbioru kart adresowych zabytków nieruchomych.

Gminna ewidencja zabytków dla Miasta Rawa Mazowiecka została przyjęta Zarządzeniem Nr 146/2019 Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 23 grudnia 2019 r.

Poniżej można zapoznać się z wykazem obiektów znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków oraz w rejestrze zabytków.

Banery

Kalendarium

Banery