Podstrony strony Zwolnij i jedź bezpiecznie - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w Rawie Mazowieckiej

Zwolnij i jedź bezpiecznie - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w Rawie Mazowieckiej

  • logo Fundusze Europejskie, flaga Polski, Unia Europejska Fundusz Spójności

Zwolnij i jedź bezpiecznie - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w Rawie Mazowieckiej

Opis projektu

Zwolnij i jedź bezpiecznie - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w Rawie Mazowieckiej to projekt montażu 6 sztuk wyświetlaczy prędkości na drogach gminnych oraz powiatowych (będących w zarządzaniu Miasta Rawa Mazowiecka) 

Radarowe wyświetlacze prędkości staną w newralgicznych miejscach: tj. w terenie zabudowanym, na drogach o wzmożonym ruchu, prowadzących do centrum miasta lub wyprowadzających z niego ruch, w pobliżu przejść dla pieszych – a więc wszędzie tam gdzie dochodziło lub występuje wysokie ryzyko dojścia do wypadków i kolizji lub występuje zwiększone zagrożenie bezpieczeństwa związane z niezachowaniem odpowiedniej prędkości. 

Wyświetlacze zostaną ustawione w następujących ulicach: Jeżowskiej, Tomaszowskiej, Mszczonowskiej, Reymonta, Katowickiej i Krakowskiej.

Cele projektu

  • Celem umieszczenia radarowych wyświetlaczy prędkości stanowiących prewencyjny system bezpieczeństwa ruchu drogowego jest zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego na 6 głównych ulicach miasta Rawa Mazowiecka.
  • Instalacja wyświetlaczy zwiększy nie tylko świadomość uczestników ruchu drogowego na temat potencjalnych kar oraz wykroczeń, a także poprawi bezpieczeństwo w ruchu samochodowym i pieszym uczestników ruchu.
  • Również zaplanowane działania promocyjne i informacyjne wpłyną na uczestników ruchu i będą stanowić działanie edukacyjne.

Planowane efekty

  • Montaż wyświetlaczy prędkości poprawi bezpieczeństwo w ruchu drogowym oraz pieszym. To z kolei przełoży się na brak poczucia zagrożenia dla mieszkańców na ulicach miasta Rawa Mazowiecka. 
  • Projekt przyczyni się do zwiększenia świadomości kierowców oraz do większego respektowania ograniczeń prędkości na drogach, co wpłynie na obniżenie statystyk wypadkowych na terenie miasta Rawa Mazowiecka.
  • Planowane prace oraz zakup wyposażenia będzie użyteczny dla wszystkich odbiorców projektu, w tym także osób z niepełnosprawnościami.
  • Zostaną również stworzone warunki do rozwoju przedsiębiorczości związanej z poprawą atrakcyjności przestrzeni publicznej oraz poprawą poziomu bezpieczeństwa.

Wartość projektu

Całkowita wartość projektu 104.464,94 zł.

Wkład Funduszy Europejskich

Dofinansowanie Projektu „Zwolnij i jedź bezpiecznie - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w Rawie Mazowieckiej” nr POIS.03.01.00-00-0308/22” w ramach działania 3.1.: Rozwój drogowej i lotniczej sieci TEN-T oś priorytetowa III: Rozwój Sieci Drogowej TEN-T i Transportu Multimodalnego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 - 72.191,19 zł.

Banery

Kalendarium

Banery