Działalność gospodarcza

Zgłoszenie działalności gospodarczej

W związku z funkcjonującą Centralną Ewidencją i Informacją o Działalności Gospodarczej, przedsiębiorcy chcący zgłosić nową działalność bądź zgłosić zmiany w istniejącej już działalności mogą złożyć wniosek CEIDG-1 w dowolnie wybranym przez siebie Urzędzie Miasta-Gminy.
Wniosek może być również złożony za pośrednictwem formularzy elektronicznych zamieszczonych na stronie internetowej CEIDG (szczegółowe informacje można uzyskać na stronie firma.gov.pl)

Jedynym rejestrem publicznym ewidencjonującym przedsiębiorców - osoby fizyczne jest CEIDG, którą prowadzi Minister Gospodarki i do której wpis jest bezpłatny. Wszelkie wezwania do zapłaty nadsyłane przez różne podmioty należy traktować jako ofertę komercyjną nie związaną z CEIDG. Dokonanie zatem żądanej opłaty jest całkowicie dobrowolne. Nieuiszczenie opłaty nie rodzi żadnych skutków prawnych w CEIDG oraz wobec Ministra Gospodarki.


 

Wstecz

Banery

Kalendarium

Banery