Podstrony strony Aktualności 2010-2014

Aktualności 2010-2014

fot. BSudakowski

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

Wybraliśmy najlepszy Samorząd Uczniowski

Młodzieżowa Rada Miasta Rawa Mazowiecka w dniu 14 czerwca 2011 r. podsumowała drugą już edycję Konkursu na Najlepszy Samorząd Uczniowski na rok szkolny 2010/2011. W ubiegłym roku konkurs obejmował tylko szkoły z terenu Rawy Mazowieckiej. W roku bieżącym konkurs skierowany został do Samorządów Uczniowskich wszystkich szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych powiatu rawskiego. Patronat nad konkursem objęła Pani Grażyna Dębska Przewodnicząca Rady Miasta Rawa Mazowiecka.

Do udziału w konkursie zgłosiło się 8 szkół, natomiast spełniło wszelkie wymogi regulaminowe i sprawozdania z działalności przedstawiło pięć szkół:
1/ Gimnazjum nr 1 w Rawie Mazowieckiej
1/ Gimnazjum nr 2 w Rawie Mazowieckiej
3/ Gimnazjum w Zespole Szkół w Lubani
4/ Zespół Szkół w Regnowie
5/ Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Rawie Mazowieckiej

Na początku roku 2011 Komisja Konkursowa, zgodnie z regulaminem, odbyła wizyty w szkołach i przeprowadziła kontrolę działalności samorządów.
Komisja konkursowa podjęła decyzję w sprawie rozstrzygnięcia Konkursu na podstawie przedstawionych przez Samorządy Uczniowskie materiałów oraz własnych obserwacji i opinii. Komisja kierowała się również, dostarczonymi lub zasięgniętymi z własnej inicjatywy opiniami Dyrektorów szkół, Rad Rodziców oraz innych osób i instytucji.

Najlepszym Samorządem Uczniowskim został samorząd Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Władysława Reymonta w Rawie Mazowieckiej otrzymując pamiątkową statuetkę, a członkowie samorządu obdarowani zostali ciekawymi książkami. Pozostałe samorządy, za aktywne działania i zaangażowanie zostały przez komisję wyróżnione i otrzymały zestawy książek do bibliotek szkolnych ufundowane przez Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka.

Składamy podziękowania Pani Grażynie Dębskiej Przewodniczącej Rady Miasta Rawa Mazowiecka i Pani Jolancie Kosińskiej Naczelnikowi Wydziału Oświaty, Kultury, Zdrowia i Sportu za pomoc w organizacji konkursu.  A zwycięskim samorządom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów w kolejnych edycjach konkursu.

 • autor: Młodzieżowa Rada Miasta

Wstecz

Banery

Kalendarium

Banery