Gospodarka Nieruchomościami

Park Miejski w Rawie Mazowieckiej otrzymał pierwsze miejsce w kategorii PRZESTRZEŃ W ZIELENI w X edycji konkursu Łódzkiego Oddziału Towarzystwo Urbanistów na najlepiej zagospodarowaną przestrzeń publiczną w województwie łódzkim.

12 maja br. wręczono nagrody i wyróżnienia w trzech kategoriach: ZREWITALIZOWANA PRZESTRZEŃ PUBLICZNA, NOWA PRZESTRZEŃ PUBLICZNA I PRZESTRZEŃ PUBLICZNA W ZIELENI.

W ostatniej kategorii, nagrodę otrzymał Park Miejski w Rawie Mazowieckiej.

Werdykt Komisja Konkursowa uzasadniła następująco:

Nagrodę przyznano za zrewitalizowany układ spacerowy parku, nowe przestrzenie roślinne, w szczególności ogród różany, partery kwiatowe, wachlarz zieleni niskiej oraz nowoczesne wyposażenie parku w elementy małej architektury. Nowa kreacja historycznej przestrzeni zielonej poprawiła warunki środowiska, podniosła standard życia mieszkańców oraz przyczyniła się do ożywienia i rozwoju miasta.

Patronat honorowy i formalny nad konkursem objął Pan Witold Stępień - Marszałek Województwa Łódzkiego, który osobiście wręczył nagrody laureatom.

Przestrzenie nagrodzone i wyróżnione w konkursie łódzkiego oddziału TUP zostaną zgłoszone do edycji ogólnopolskiej, objętej Honorowym Patronatem Prezydenta RP.

Mamy nadzieję, że Miasto Rawa Mazowiecka również zostanie wyróżnione w edycji ogólnopolskiej konkursu.

  • autor: Magdalena Bernacik, Wydział Gospodarki Terenami
  • -
  • -
  • -

Wstecz

Banery

Kalendarium

Banery