Poradnik interesanta - gospodarka nieruchomościami

Wniosek o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
USTALENIE NUMERÓW PORZĄDKOWYCH NIERUCHOMOŚCI

USTALENIE NUMERÓW PORZĄDKOWYCH NIERUCHOMOŚCI

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne

    i kartograficzne /Dz.U. z 2000r. Nr 100, poz.1086 ze zm./

2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 października 

    2004r. w sprawie numeracji porządkowej nieruchomości

    / Dz. U. Nr 243, poz. 2432/.

Wymagane dokumenty:

Wniosek o nadanie numeru porządkowego nieruchomości.

Opłaty:

Znaczek opłaty skarbowej o nominale 5-zł.

Przewidywany termin załatwienia sprawy:

Niezwłocznie, nie dłużej jak 30 dni.

Miejsce załatwienia sprawy:

Wydział Gospodarki Terenami Pl. Piłsudskiego 4 pok. 19 tel. 046 8144305.

Tryb odwoławczy:

Nie przysługuje.

Uwagi:

1. Wniosek o nadanie numeru porządkowego nieruchomości

    do pobrania poniżej.

2. Wniosek może złożyć zarówno właściciel jak i osoby

    faktycznie władające nieruchomością.

3. Oznaczenie nieruchomości numerem porządkowym może

    nastąpić również z urzędu w przypadku podziału

    nieruchomości albo scalenia i podziału nieruchomości, a także

    w przypadku, gdy podział albo scalenie i podział 

    nieruchomości sąsiedniej uzasadniają potrzebę wprowadzenia

    nowej numeracji.

Banery

Kalendarium