Poradnik interesanta - gospodarka nieruchomościami

Wniosek o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

Ustalenie numerów porządkowych nieruchomości

Podstawa prawna

  1. Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne /Dz.U. z 2000 r. Nr 100, poz.1086 ze zm./
  2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 października 2004 r. w sprawie numeracji porządkowej nieruchomości /Dz. U. Nr 243, poz. 2432/.

Wymagane dokumenty

Wniosek o nadanie numeru porządkowego nieruchomości.

Opłaty

Znaczek opłaty skarbowej o nominale 5 zł.

Przewidywany termin załatwienia sprawy

Niezwłocznie, nie dłużej jak 30 dni.

Miejsce załatwienia sprawy

Wydział Gospodarki Terenami Pl. Piłsudskiego 4 pok. 19 tel. +48 46 814 43 05.

Tryb odwoławczy:

Nie przysługuje.

Uwagi

  1. Wniosek o nadanie numeru porządkowego nieruchomości do pobrania poniżej.
  2. Wniosek może złożyć zarówno właściciel jak i osoby faktycznie władające nieruchomością.
  3. Oznaczenie nieruchomości numerem porządkowym może nastąpić również z urzędu w przypadku podziału nieruchomości albo scalenia i podziału nieruchomości, a także w przypadku, gdy podział albo scalenie i podział nieruchomości sąsiedniej uzasadniają potrzebę wprowadzenia nowej numeracji.

Banery

Kalendarium

Banery