Poradnik interesanta - gospodarka nieruchomościami

Wniosek o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
Ustalenie numerów porządkowych nieruchomości

Ustalenie numerów porządkowych nieruchomości

Podstawa prawna:

  1. Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne /Dz.U. z 2000 r. Nr 100, poz.1086 ze zm./
  2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 października 2004 r. w sprawie numeracji porządkowej nieruchomości /Dz. U. Nr 243, poz. 2432/.

Wymagane dokumenty: wniosek o nadanie numeru porządkowego nieruchomości.

Opłaty: znaczek opłaty skarbowej o nominale 5 zł.

Przewidywany termin załatwienia sprawy: niezwłocznie, nie dłużej jak 30 dni.

Miejsce załatwienia sprawy: Wydział Gospodarki Terenami Pl. Piłsudskiego 4 pok. 19 tel. 046 8144305.

Tryb odwoławczy: nie przysługuje.

Uwagi:

  1. Wniosek o nadanie numeru porządkowego nieruchomości do pobrania poniżej.
  2. Wniosek może złożyć zarówno właściciel jak i osoby faktycznie władające nieruchomością.
  3. Oznaczenie nieruchomości numerem porządkowym może nastąpić również z urzędu w przypadku podziału nieruchomości albo scalenia i podziału nieruchomości, a także w przypadku, gdy podział albo scalenie i podział nieruchomości sąsiedniej uzasadniają potrzebę wprowadzenia nowej numeracji.

Banery

Kalendarium

Banery