Skierniewicka II

Strefa Przemysłowa SKIERNIEWICKA, kompleks II

 

Lokalizacja

miasto

Rawa Mazowiecka

gmina

Rawa Mazowiecka

województwo

łódzkie

Powierzchnia nieruchomości

 

2,75 ha

Numery ewidencyjne działek

 

362/3, 363/3, 364, 365/1

z wyłączeniem projektowanej drogi

Orientacyjna cena

 

70 zł/m2 + VAT

Informacje dotyczące nieruchomości

właściciel

Miasto Rawa Mazowiecka

forma zbycia gruntu

sprzedaż

przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

tereny produkcyjne, składy, magazyny

Opis terenu

obecne użytkowanie

rolne - zmeliorowane

klasyfikacja gruntów

R IVa, R IVb, Ł IV, PS IV, R V

różnica poziomów

12m na dł. 200m, 6m na szerokości 150m

poziom wód gruntowych

2-5m

istniejące budynki

teren niezabudowany

Uzbrojenie terenu

woda

Φ 355 i Φ110, w odl. 30 m

kanalizacja

Φ 200, w odl. 30 m

gaz

średnie ciśnienie; φ 80 w odl. 1300 m

elektryczność

na terenie kompleksu; 15 kV

łącza telekomunikacyjne

dostępne na żądanie

Ograniczenia budowlane

maksymalny procent dopuszczalnej zabudowy

w miejscowym planie brak ograniczeń i wskaźników

ograniczenia wysokości budynków

brak ograniczeń

Komunikacja

droga dojazdowa (rodzaj nawierzchni i szerokość)

ul. Miodowa – asfalt – szer. 7m

droga gruntowa – 330m

odległość od autostrady / drogi krajowej

droga obwodowa w ciągu drogi krajowej nr 72 – granica strefy

kolej

Rogowska Kolej Dojazdowa – granica strefy

odległość od lotniska

Warszawa Okęcie –  75km

Łódź Lublinek – 75km

Dodatkowe informacje

 

możliwość zwolnienia z podatku od nieruchomości

 

Banery

Kalendarium

Banery