Dyrekcja

 • -

Dyrekcja

Gimnazjum nr 2

im. Haliny Konopackiej

w Rawie Mazowieckiej

 • -
  Dyrektor
  Gimnazjum nr 2
  w Rawie Mazowieckiej
  Pani
  Irena Wisniewska
 • -
  Wicedyrektor
  Gimnazjum nr 2 w Rawie Mazowieckiej
  Pani
  Ewa Irla

Banery

Kalendarium

Banery