Decyzje o Uwarunkowaniach Środowiskowych

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka

                                   Data: 09.05.2019r.

Nasz znak: GK.6220.4.2018.15         

 

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA MIASTA RAWA MAZOWIECKA

 

            Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018r. poz. 2081) Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka informuje o wydaniu w dniu 25 kwietnia 2019r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia:

 

Nazwaprowadzeniu działalności w zakresie zbierania odpadów w tym złomuprzy ul. Reymonta w Rawie Mazowieckiej.

 

Lokalizacja – działka numer ewidencyjny 308/40 położona w obrębie 4 w Rawie Mazowieckiej, powiat rawski, województwo łódzkie.

 

Inwestor –   PHU MAR-MET Marek Wolski,

                     ul. Zamkowa Wola 2a, 96-200 Rawa Mazowiecka

 

            Jednocześnie informuje o możliwości zapoznania się z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Miasta w Rawie Mazowieckiej, Plac Piłsudskiego 4, pokój 18 w godzinach urzędowania tj. 800-1500.

 

  • autor: Karolina Gawot, data: 2019-05-13

Wstecz

Banery

Kalendarium

Banery