UM Rawa Mazowiecka

Kalendarz, imieniny

Środa, 26 Czerwca 2019, Imieniny: Jana, Pawła, Dawida

Ułatwienia dostępu

Animacja

Ścieżka nawigacyjna

Urząd Miasta » Wydział Gospodarki Komunalnej » Ochrona środowiska » Decyzje Środowiskowe » Decyzje o Uwarunkowaniach Środowiskowych »

Sprawdź pogodę

Menu

Dodatkowe linki

Banery

https://www.facebook.com/UMRawaMazowiecka
System informacji przestrzennej

Kalendarz imprez

Banery

wirtualny spacer Rawa Mazowiecka

Treść strony

ZAWIADOMIENIE

Nasz znak:GK.6220.5.2011                                                            Dnia; 2011.09.06
ZAWIADOMIENIE
                                                 o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Zgodnie z art.21 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U nr 199 poz. 1227) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2002r., Nr 98. poz. 1071 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Rawskich Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Rawie Mazowieckiej przy ul. Słowackiego 70 z dnia 7 kwietnia 2011 roku w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia
zawiadamiam, że

w dniu 06.09.2011 r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, polegającego na budowie i renowacji sieci wodociągowej oraz budowie i przebudowie kanalizacji deszczowej w ramach projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno ściekowej w aglomeracji Rawa Mazowiecka – Faza I, którego inwestorem będą Rawskie Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o. Przedsięwzięcie będzie realizowane   na działkach o następujących numerach ewidencyjnych:
- obręb 1 - działki nr: 301/2, 320, 321/1, 321/4, 508, 511,
- obręb 2 - działki nr: 5, 25/1, 25/2, 94,197, 198/1, 198/2, 199, 200, 201, 203, 204/1, 215, 216, 290/1, 290/2, 291/5, 291/6, 706/1,
- obręb 3 - działki nr: 22/3, 24, 25/1, 25/2, 26/2, 27/2, 28/2, 29/2, 30/2, 31/1, 31/2, 32/1,32/2, 33/1, 33/2, 34/3, 34/4, 35/1,49/1,50/1, 51/1, 52/1,52/2, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64/1, 64/2, 65/1, 65/2, 81/5, 81/6, 81/7, 81/8, 81/13, 217/1,221/2, 221/3, 221/5, 221/8, 267/1, 267/2, 268/1, 268/2, 269,
 - obręb 4 -  działki nr:1/2, 9/1, 17, 18, 20, 42, 43, 51,52/2, 54, 71, 72, 75, 77, 78, 95, 96, 114, 123, 134, 135, 158, 159, 160, 189, 198/2, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 288, 300, 302/2, 303, 315/1, 316/1, 322/3, 322/6, 323, 349, 381/7, 388/8, 434, 428/1,428/2,440/2, 448/6, 448/7,448/10,448/11,448/12, 448/13, 470/8, 470/9, 471/1, 471/3, 471/4, 471/5, 472/24, 472/25, 657/5, 657/6, 657/7, 657/8, 657/9, 657/10, 657/11, 672, 692, 725/6, 725/7, 774, 782, 796, 1121/3, 1328/3, 1328/29, 1393/8, 1393/9, 1393/10,
- obręb 5 - działki nr: 2, 3/26,3/35.
W związku z powyższym strony mogą zapoznać się z treścią decyzji i dokumentacją postępowania administracyjnego w przedmiotowej sprawie w tut. urzędzie pok. 18 w godzinach pracy Urzędu Miasta w Rawie Mazowieckiej Plac Piłsudskiego 5 .
Stronom służy odwołanie od przedmiotowej decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Skierniewicach za pośrednictwem Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka , w terminie 14 dni od daty ogłoszenia niniejszego zawiadomienia.  
 
Zawiadomienie podano do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie internetowej miasta www.rawamazowiecka.pl i tablicy ogłoszeń. 
  • autor: Karolina Senator, data: 2011.09.12

wstecz

Baner

Program ograniczania niskiej emisji

Banery

Logo Unii Europejskiej
WFOŚiGW w Łodzi
https://www.rawamazowiecka.pl/2876,nfosigw
czujniki powietrza- Rawa Mazowiecka
Podatki lokalne na 2019 rok
baner Rawska e-oświata
Baner prowadzący do projektu: Poprawa warunków bazy oświatowej na terenie miasta Rawa Mazowiecka
Projekt: Budowa i wdrożenie Systemu Informacji Przestrzennej Miasta Rawa Mazowiecka wraz z utworzeniem metadanych dla zbiorów i usług danych przestrzennych z tematu "zagospodarowanie przestrzenne"
baner strona rewitalizacja
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019

Miasta partnerskie

Zapraszamy Państwa do poznania miast partnerskich Rawy Mazowieckiej

E-kartki

Stopka strony

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.