Informacje

Informacja dla mieszkańców Rawy Mazowieckiej

INFORMACJA  DLA  MIESZKAŃCÓW

RAWY  MAZOWIECKIEJ

Burmistrz Miasta  Rawa Mazowiecka informuje, że w siedzibie tutejszego Urzędu przy Placu Piłsudskiego 5, w pokoju nr 18 ( I piętro ) dyżuruje psycholog. Będzie on udzielał porad w zakresie uzależnienia i współuzależnienia od alkoholu, narkotyków oraz przemocy domowej.

Psycholog dyżuruje w okresie od lutego do grudnia 2017 r.

w  każdą drugą i czwartą środę miesiąca w godzinach 1715-2045

Terminy:

 • 08.02.2017r., 22.02.2017r.,      
 • 08.03.2017r., 22.03.2017r.,      
 • 12.04.2017r., 26.04.2017r.,
 • 10.05.2017r., 24.05.2017r.,      
 • 14.06.2017r., 28.06.2017r.,     
 • 12.07.2017r., 26.07.2017r.,
 • 09.08.2017r., 23.08.2017r.,      
 • 13.09.2017r., 27.09.2017r.,      
 • 11.10.2017r., 25.10.2017r.,
 • 08.11.2017r., 22.11.2017r.,     
 • 13.12.2017r., 27.12.2017r.

Pomoc psychologiczna udzielana będzie w formie:

─  konsultacji,

─  porad,

─  wsparcia,

─  interwencji kryzysowej,

─  terapii indywidualnej.

Z pomocy  tej  mogą korzystać bezpłatnie zarówno dorośli mieszkańcy, dzieci oraz młodzież z terenu Miasta Rawa Mazowiecka.

Psycholog pełniący dyżur nie jest mieszkańcem miasta Rawa Mazowiecka co zapewni osobom korzystającym z pomocy całkowitą anonimowość.

Burmistrz Miasta

Rawa Mazowiecka

Dariusz Misztal

Wstecz

Banery

Kalendarium

Banery

baner toplayer
Życzenia