Gospodarka odpadami

Czym jest gospodarka odpadami i dlaczego  odgrywa tak ważną rolę? 

Gospodarka odpadami to jeden z kluczowych sektorów dla współczesnej cywilizacji i jakości naszego życia. Wielu z nas postrzega odpady jako problem, który rozwiązujemy po wyrzuceniu „śmieci” do worka lub pojemnika. Jednak to, do jakiego koloru worka lub pojemnika je wyrzucimy, decyduje o ich dalszym losie, a tym samym o sukcesie całej gospodarki odpadami.

Gospodarka odpadami niesie ze sobą wiele korzyści, których nie zawsze jesteśmy świadomi albo uznajemy je za mało istotne, niedotyczące bezpośrednio nas samych. Niemniej rozdzielając odpady w gospodarstwach domowych minimalizujemy zagrożenia dla życia i zdrowia ludzi. Natomiast inną zaletą segregacji odpadów jest pozyskiwanie surowców wtórnych, co skutkuje mniejszym zużyciem zasobów naturalnych. 

Czy wiesz, że:

  • szkło nadaje się w 100% do ponownego użytku,
  • każda tona odzyskanego papieru pozwala oszczędzić nawet 4 drzewa i 1200 litrów wody,
  • plastikowa torba foliowa produkowana jest w ciągu 1 sekundy, używana jest średnio 25 minut, a rozkłada się około 400 lat,
  • puszka metalowa w całości nadaje się do recyklingu,
  • odpady ulegające biodegradacji można zmienić w kompost, który zasili Twoje rośliny,
  • odpady problemowe np.: zużyty sprzęt RTV i AGD, poremontowe, wielkogabarytowe itp. można oddać nieodpłatnie do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów PSZOK.

 

Banery

Kalendarium

Banery