PARK MIEJSKI

Końcowy etap nasadzeń w parku

Jesień, a zwłaszcza okres kiedy drzewa tracą liście, jest najlepszym czasem na nowe nasadzenia. W rawskim parku jest ich wiele. Zastąpią one te egzemplarze, które musiały być usunięte przede wszystkim ze względów zdrowotnych i bezpieczeństwa. Nowe nasadzenia to także wynik odtworzenia historycznej kompozycji parku, czyli powrotu do stylu krajobrazowego i nawiązania do modernizmu międzywojennego.

Nasadzenia - kilka liczb:
- 50 000 nasadzeń krzewów i bylin,
- 258 sztuk nowych drzew.

Ważne, że nowe nasadzenia zostały zaplanowane tak, aby odtworzyć i potem zachować równowagę ekosystemu parku, stąd uzupełnienia roślin w każdej z trzech partii: runa, krzewów i drzew. Równowaga ta jest o tyle istotna, że wpływa bezpośrednio na utrzymanie w dobrej kondycji parkowej zieleni. 

Wśród nasadzeń znalazły się m.in. dęby – symbole długowieczności, które są częścią pierwotnego drzewostanu. Sam starodrzew, znajdujący się głównie za parkanem kościoła pw. NP NMP i wzdłuż głównych alei, został poddany zabiegom pielęgnacyjnym. Jako ciekawostkę i świadka długiej historii parku, zostawiono w ul. Parkowej, na wysokości zabudowań kościelnych, fragment bruku z XIX w.

Zabytek
Układ kompozycyjny zieleni, stary drzewostan oraz układ głównych alei tworzą zabytkową substancję parku, podobnie jak niektóre obiekty. Należy do nich m.in. drewniany most, którego zły stan techniczny – niestabilne fundamenty, skorodowana i uszkodzona cała konstrukcja - wymusił przeprowadzenie gruntownego remontu.

Inne prace
Zmodernizowano także oświetlenie, które będzie energooszczędne, zainstalowano monitoring, wykonano nowe schody i rampy ułatwiające osobom niepełnosprawnym i z wózkami, dostęp do parku i odpoczynek wśród zieleni. Wspomniane elementy, jak nowe lampy i monitoring sprawią, że korzystanie z parku będzie też bezpieczniejsze.

Koszty
Kompleksowa rewaloryzacja parku, obejmująca infrastrukturę komunikacyjną, zieleń, małą architekturę, urządzenia rekreacyjne, oświetlenie, monitoring, kosztowało Miasto niespełna półtora miliona złotych. Resztę, tj. blisko 4 miliony złotych to dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Łodzi oraz z UE.

Co jeszcze
Do tego szerokiego zakresu prac należy też dodać plac zabaw, który zostanie wkrótce zamontowany, a który przystosowany będzie do potrzeb dzieci niepełnosprawnych oraz toaletę publiczną z przewijakiem.

Rowerem przez park
Wzdłuż koryta rzeki Rawki poprowadzona została ścieżka rowerowa, biegnąca od zalewu Tatar. Od ulicy Łowickiej projektowany jest ciąg dalszy ścieżki, aż do największego osiedla w Rawie – Zamkowej Woli.

Unikat
Żadne prace porządkowe, prowadzone przecież systematycznie od lat, nie uratowałyby parku przed powolnym zniszczeniem i wypaczeniem jego stylu. Rewaloryzacja, choć trudna, była koniecznością, tak jak koniecznością będzie szczególna dbałość o ten zielony zakątek w centrum Rawy. 

Rezerwat
Inne miasta mogą nam zazdrościć parku jeszcze z innego powodu niż jego zabytkowy charakter i różnorodność zieleni. Rzadko zdarza się bowiem, żeby w granicach miasta znajdował się rezerwat przyrody, a jest nim przecież rzeka Rawka. Park stanowi dla niego naturalną otulinę, umożliwiając nam obserwację dzikiego ekosystemu.

Mamy w mieście perłę przyrodniczą a zbliżająca się do końca rewaloryzacja pozwoli wydobyć jej prawdziwą wartość.
 

 • autor: WRGPiIE

Zabytkowy park miejski w trakcie prac rewaloryzacyjnych

 • fot. Foto Milejka
 • fot. Foto Milejka
 • fot. Foto Milejka
 • fot. K. Marchowiecki
 • fot. K. Marchowiecki
 • fot. Foto Milejka
 • fot. Foto Milejka
 • fot. Foto Milejka
 • fot. Foto Milejka
 • fot. Foto Milejka
 • fot. Foto Milejka
 • fot. Foto Milejka
 • fot. Foto Milejka
 • fot. Foto Milejka
 • fot. Foto Milejka

Wstecz

Banery

Kalendarium

Banery