Urząd Miasta Rawa Mazowiecka

Kalendarz, imieniny

Sobota, 16 Stycznia 2021, Imieniny: Marcela, Włodzimierza, Waldemara

Ułatwienia dostępu

Animacja

Ścieżka nawigacyjna

Urząd Miasta » Wydział Rozwoju i Promocji » Rewitalizacja Miasta Rawa Mazowiecka »

Sprawdź pogodę

Menu

Dodatkowe linki

Banery

https://www.facebook.com/UMRawaMazowiecka
System informacji przestrzennej

Kalendarz imprez

:
:

Banery

Ferie zimowe- baner

Podmenu

Treść strony

  • zestawienie znakow Funduszy Europejskich, wojewodztwa...

projekt "Rewitalizacja Miasta Rawa Mazowiecka"

Cel projektu

Bezpośrednim celem projektu jest kompleksowa rewitalizacja miasta Rawa Mazowiecka, której wynikiem będzie wprowadzenie oraz przywrócenie na miejskim obszarze zdegradowanym funkcji społecznych, w tym kulturalnych oraz gospodarczych, związanych z funkcją usługowo-handlową.

Celem pośrednim projektu jest rozwój potencjału społeczno-gospodarczego Rynku Starego Miasta oraz obszaru staromiejskiego o wysokim nasileniu niekorzystnych zjawisk społeczno-gospodarczych poprzez rewitalizację w sferze społecznej, w tym kulturalnej, poprawę ładu przestrzennego obszaru zdegradowanego poprzez zagospodarowanie terenu, poprawę poziomu bezpieczeństwa poprzez instalację monitoringu, poprawę stanu środowiska naturalnego poprzez m.in. energooszczędne oświetlenie.

Planowane efekty

Realizacja celu, wraz z projektami komplementarnymi, wpłynie na ograniczenie zjawisk związanych z problemami społecznymi, co sprzyjać będzie osiągnięciu długotrwałych i wymiernych korzyści społeczno-gospodarczych oraz zapewnieniu mieszkańcom szerokiego dostępu do usług publicznych. Cel bezpośredni zostanie osiągnięty poprzez inwestycje w sferze społecznej, w tym kulturalnej, materialno-przestrzennej, gospodarczej oraz środowiskowej.

Realizacja projektu sprzyjać więc będzie poprawie atrakcyjności społecznej i gospodarczej miasta Rawa Mazowiecka, co powinno przyczynić się do ograniczenia zjawiska wykluczenia społecznego mieszkańców miasta. Zakładanym efektem projektu jest bowiem wzrost udziału mieszkańców w życiu społecznym, w tym kulturalnym oraz lokowanie na zrewitalizowanym obszarze nowych przedsiębiorstw lub przeniesienie dotychczasowej działalności z innych terenów miasta do jego zabytkowego centrum. Niniejszy projekt poprzez kompleksową rewitalizację przestrzeni publicznej Rynku Starego Miasta oraz obszaru staromiejskiego będzie sprzyjało przywróceniu i nadaniu nowych funkcji społecznych i gospodarczych terenom objętym rewitalizacją.

Zakres projektu

Realizacja projektu, przewidziana na okres 2017 – 2021, obejmuje inwestycje w zakresie czterech powiązanych ze sobą funkcjonalnie i przestrzennie zadań:                                                                                                                                          

1. Adaptacja wraz z rozbudową zabytkowych jatek w celu nadania nowej funkcji społecznej, w tym kulturalnej.                                                                                               

2. Przebudowa i remont zabytkowego budynku Muzeum Ziemi Rawskiej wraz z zagospodarowaniem otoczenia.                                                                                   

3. Rewaloryzacja zabytkowego Parku Miejskiego.

4. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej Rynku Starego Miasta oraz obszaru staromiejskiego.

Wartość projektu:  28 320 004,91 zł

Dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 14 642 111,65 zl

Dofinansowanie z budżetu państwa: 963 506,75 zł.

  • autor: WRGPiIE, data: 2017-10-19

Baner

Logo Unii Europejskiej

Banery

WFOŚiGW w Łodzi
Baner do linku "Na co idą moje pieniądze"
https://www.rawamazowiecka.pl/2876,nfosigw
czujniki powietrza- Rawa Mazowiecka
Podatki lokalne na 2020 rok
baner Rawska e-oświata
Baner prowadzący do projektu: Poprawa warunków bazy oświatowej na terenie miasta Rawa Mazowiecka
Projekt: Budowa i wdrożenie Systemu Informacji Przestrzennej Miasta Rawa Mazowiecka wraz z utworzeniem metadanych dla zbiorów i usług danych przestrzennych z tematu "zagospodarowanie przestrzenne"
baner strona rewitalizacja
Program ograniczania niskiej emisji

Miasta partnerskie

Zapraszamy Państwa do poznania miast partnerskich Rawy Mazowieckiej

E-kartki

Stopka strony

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.