JATKI MIEJSKIE

Kolejny etap prac w zabytkowych jatkach

Od kilku miesięcy trwają roboty przy przebudowie i rozbudowie istniejącego budynku zabytkowych jatek miejskich. Po zimowej przerwie nabrały one tempa.

Obiekt docelowo będzie wykorzystywany przez Muzeum Ziemi Rawskiej, którego obecna siedziba jest dość skromna i nie pozwala na wyeksponowanie cennych, rzadkich zbiorów zgromadzonych w jej magazynach. Przestrzeń jatek pomieści stałą wystawę o historycznej roli tego budynku, bibliotekę muzealną oraz pracownie tematyczne pozwalające na rozwinięcie badań nad historią i tradycją regionu rawskiego. Będzie to również miejsce spotkań mieszkańców, kolekcjonerów i artystów.

Rozpoczęte w ubiegłym roku prace pokazały w jakim stanie są pochodzące z połowy XIX w. zabytkowe jatki. Remont był konieczny dla zachowania i odtworzenia ich walorów zabytkowych. Dzięki temu centrum Rawy zyska kolejny obiekt podkreślający historyczny charakter głównej części miasta.

Po uporządkowaniu terenu i wykonaniu wykopu pod rozbudowywany budynek można było dokładnie ocenić fundamenty starego budynku. Okazało się, że jest gorzej niż wskazywały na to punktowe odkrywki fundamentów, wykonane w trakcie projektowania obiektu. Wykonawca robót – firma „ZAWISZA” z Radomia - dokonał  więc ich wzmocnienia, podbijając je betonem (wstawił tzw. plomby).
W dalszej kolejności przygotowano zbrojenie i wykonano żelbetowe ławy fundamentowe pod nowy budynek, a także żelbetowe ściany piwnic. W starym budynku zdjęto pierwotne pokrycie dachowe i rozpoczęto wykonanie nowego dachu. Zgodnie z projektem, stara więźba dachowa - po zabezpieczeniu przeciwpożarowym - zostanie zachowana. Każdy odwiedzający jatki będzie mógł ją zobaczyć. Stanowi ona ciekawy element architektoniczny, a jej odsłonięcie doda wnętrzu smukłości i przestrzeni.

Jatki wraz z główną siedzibą muzeum pozwolą na rozszerzenie oferty kulturalnej w mieście i poszerzenie grupy odbiorców. Zabytkowe jatki będą przystosowane do osób z niepełnosprawnościami.

Adaptacja i rozbudowa jatek jest trzecim zadaniem, realizowanym w ramach projektu infrastrukturalnego „Rewitalizacja Miasta Rawa Mazowiecka”, dofinansowanego ze środków UE (RPO WŁ na lata 2014 – 2020).

 

 

 • jatki miejskie od ul. Mickiewicza
 • teren przy jatkach przeznaczony na parking
 • prace budowlane od strony parkingu
 • budowa jatek od strony parkingu
 • prace budowlane przy jatkach miejskich
 • jatki miejskie od ul. Mickiewicza
 • prace budowlane przy jatkach miejskich
 • prace budowlane przy jatkach miejskich
 • prace budowlane przy jatkach miejskich
 • prace budowlane przy jatkach miejskich
 • nowe pokrycie dachowe na jatkach
 • nowe pokrycie dachowe na jatkach

Wstecz

Banery

Kalendarium

Banery