Różne

Spotkanie dotyczące dofinansowania do wymiany kotła

Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka Piotr Irla zaprasza na spotkanie dotyczące dofinansowania do wymiany kotła. Spotkanie odbędzie się w dniu 23 października 2019 o godzinie 17:00 w Miejskim Domu Kultury w Rawie Mazowieckiej (Hol - I piętro budynku). Mając na uwadze narastające problemy z jakością powietrza, Urząd Miasta Rawa Mazowiecka aktywnie prowadzi działania mające na celu poprawę stanu środowiska naturalnego oraz obniżenie kosztów energii cieplnej. Jednym z możliwych rozwiązań jest wymiana źródła ciepła w gospodarstwach domowych na ekologiczne.


W IV kwartale 2019 roku Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego planuje ogłoszenie konkursu na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła z Funduszy Europejskich w ramach OŚ PRIORYTETOWA IV  Gospodarka niskoemisyjna, Działanie IV.4 – Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń. W ramach konkursu nabór zaplanowano na styczeń 2020. Miasto może przystąpić do konkursu z wnioskiem o przyznanie dofinansowania na wymianę źródła ciepła w budynkach prywatnych należących do Mieszkańców Miasta. Będzie możliwe uzyskanie dotacji w wysokości do 100 % kosztów kwalifikowalnych inwestycji. Pozostałe koszty realizacji inwestycji, w tym podatek VAT, pokrywają Mieszkańcy – użytkownicy instalacji.


Urząd Miasta Rawa Mazowiecka planuje ubiegać się o przyznanie środków finansowych
na realizację projektu pn. „Czyste powietrze w Mieście Rawa Mazowiecka”.  Warunkiem przystąpienia do projektu jest spełnienie warunku EPH+W (Energia pierwotna na cele ogrzewania i ciepłej wody użytkowej) poniżej 150 kWh/(m2 x rok) - szczegóły programu i warunki przystąpienia na spotkaniu.


W ramach projektu akceptowalne są następujące modernizacje/wymiany źródeł ciepła:
- Kocioł węglowy na kocioł gazowy (gaz ziemny lub płynny)
- Kocioł węglowy na kocioł na biomasę
- Kocioł węglowy na kocioł zgazowujący drewno
- Kocioł gazowy na kocioł na biomasę
- Kocioł gazowy na kocioł zgazowujący drewno
- Kocioł olejowy na kocioł na biomasę
- Kocioł olejowy na kocioł zgazowujący drewno

 

  • data: 2019-10-16

Wstecz

Banery

Kalendarium

Banery