Informacje

W zakładce tej zamieszczane są informacje, które mogą być istotne dla przedsiębiorców, mieszkańców oraz organizacji pozarządowych.

Przedsiębiorcy mogą uzyskać informacje dotyczące szkoleń, doradztwa lub dofinansowań w ramach działań organizowanych m. in. przez Łódzką Agencję Rozwoju Regionalnego oraz Centrum Innowacji Biznesowej.

Mieszkańcy mogą dowiedzieć się o przebiegu konsultacji społecznych, które miały miejsce w ciągu ostatnich lat, a także zapoznać się z programem termomodernizacji i wymiany źródeł ciepła CZYSTE POWIETRZE organizowanym przez Ministerstwo Środowiska i NFOŚiGW.

W zakładce z informacjami dla organizacji pozarządowych można zapoznać się ze szczegółami dotyczącymi działalności Rawskiego Centrum Organizacji Pozarządowych oraz znaleźć informacje o potencjalnych dofinansowaniach, o jakie mogą ubiegać się takie organizacje.

Banery

Kalendarium

Banery