Budżet Obywatelski Województwa Łódzkiego

Budżet Obywatelski Samorządu Województwa Łódzkiego 2018

                                                                   

W dniach od 2 do 20 października będzie można oddać głos na zadania do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego Województwa Łódzkiego na 2018 rok. Zakwalifikowane zadania: https://bo.lodzkie.pl/poznaj-zadania/

Jak głosować:

Wyboru zadań do realizacji może dokonać każdy mieszkaniec  Województwa w drodze głosowania.

-   Przejdź do głosowanie online

-  Osobiście poprzez wrzucenie karty do głosowania do urny  w wyznaczonych punktach do głosowania np. w budynku Starostwa Powiatowego w Rawie Mazowieckiej przy placu Wolności 1 (parter - Biuro Obsługi Klienta) 

-  W punktach będą dostępne karty do głosowania i lista zadań dopuszczonych do głosowania. Lista punktów do głosowania zostanie podana w terminie późniejszym.

-  Korespondencyjnie – wysyłając wypełnianą kartę do głosowania na adres: Urząd  Marszałkowski Województwa Łódzkiego, al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź z dopiskiem „Budżet Obywatelski – GŁOSOWANIE”. Za datę oddania głosu uważa się datę wpływu karty do głosowania do Urzędu.

więcej na https://bo.lodzkie.pl/

  • data: 2017-10-05

Wstecz

Banery

Kalendarium

Banery