Sport

Program dofinansowania ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zadań z obszaru wspierania szkolenia sportowego i współzawodnictwa osób niepełnosprawnych w 2020 r.

Minister Sportu i Turystyki  ogłasza nabór wniosków w ramach „Programu dofinansowania ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zadań z obszaru wspierania szkolenia sportowego i współzawodnictwa osób niepełnosprawnych w 2020 r. ”.


Rodzaj zadań przewidzianych do realizacji, wnioskodawcy uprawnieni do uzyskania dofinansowania, wysokość środków Funduszu przeznaczonych na realizacje programu, warunki udzielania dofinansowania, termin i warunki realizacji zadań, termin i miejsce składania wniosków, termin rozpatrzenia wniosków oraz kryteria ich oceny określa „Program dofinansowania ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zadań z obszaru wspierania szkolenia sportowego i współzawodnictwa osób niepełnosprawnych w 2020 r.” stanowiący załącznik do decyzji nr 47 Ministra Sportu i Turystyki z dnia 8 listopada 2019 r.


Do wniosku o dofinansowanie ww. zadań należy dołączyć:
1.    preliminarz kosztów bezpośrednich i pośrednich  – zestawienie zbiorcze;
2.    harmonogram planowanych działań;
3.    preliminarz kosztów pośrednich;
4.    zaświadczenie lub informację sporządzoną na podstawie ewidencji właściwej dla formy organizacyjnej wnioskodawcy wraz z oświadczeniem potwierdzającym zgodność i aktualność danych na dzień składania wniosku;
5.    statut wnioskodawcy;
6.    program przygotowań odpowiednio do Igrzysk Paraolimpijskich, Igrzysk Głuchych mistrzostw świata lub mistrzostw Europy.


Termin składania wniosków
Wnioski należy składać w terminie  do dnia 30 listopada 2020 r.

Więcej informacji:

https://bip.msit.gov.pl/bip/finansowanie-zadan/sport-osob-niepelnospr/2019-rok/2700,Program-dofinansowania-ze-srodkow-Funduszu-Rozwoju-Kultury-Fizycznej-zadan-z-obs.html

                                                                        kvgquUZlzGYAAAAASUVORK5CYII=

 

  • data: 2019-11-19

Wstecz

Banery

Kalendarium

Banery