Konkursy zakończone

Konkurs - Umiem Pływać

Oferty należy składać w elektronicznym generatorze wniosków www.witkac.pl, w terminie 21 dni od daty ukazania się ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego, na stronach internetowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego, tablicy ogłoszeń w siedzibie Zarządu Województwa Łódzkiego oraz w elektronicznym generatorze wniosków www.witkac.pl, tj. w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21 stycznia 2019 roku do godz. 16.00.

Do dnia 24 stycznia 2019 r. do godziny16.00 należy złożyć w Biurze Podawczym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego przy al. Piłsudskiego 8 lub sekretariacie Departamentu Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego potwierdzenie złożenia oferty, wydrukowane z elektronicznego generatora wniosków www.witkac.pl. O terminie złożenia potwierdzenia złożenia oferty decyduje data wpływu do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego

więcej - 7https://www.lodzkie.pl/sport/konkurs-umiem-p%C5%82ywa%C4%87

  • autor: Z. Karpiński Wydział Rewitalizacji Miasta, data: 2019-01-03
  • sport województwo łódzkie

Wstecz

Banery

Kalendarium

Banery