Konkursy zakończone

Program MKiDN – Wspieranie działań muzealnych

Celem programu jest wspieranie działalności w zakresie opieki konserwatorskiej nad muzealiami, archiwaliami i księgozbiorami, a także w zakresie prezentacji zbiorów w postaci atrakcyjnych poznawczo projektów wystawienniczych i wydawniczych. Wnioski o dofinansowanie mogą składać samorządowe instytucje kultury (z wyjątkiem instytucji współprowadzonych przez MKiDN i JST), organizacje pozarządowe a także kościoły i związki wyznaniowe oraz ich osoby prawne.

Kto może złożyć wniosek ?     
1. Samorządowe instytucje kultury – z wyjątkiem instytucji współprowadzonych przez MKiDN i  (JST).
2. Organizacje pozarządowe.
3. Kościoły i związki wyznaniowe oraz ich osoby prawne.   

Na co można uzyskać wsparcie ?     
1. Organizacja czasowych wystaw muzealnych.
2. Modernizacja stałych wystaw muzealnych.
3. Tworzenie stałych wystaw muzealnych.
4. Publikacja bezpłatnych katalogów do wystaw bądź zbiorów muzealnych.
5. Konserwacja zbiorów.
6. Wyposażanie pracowni konserwatorskich.
W ramach programu nie można uzyskać dofinansowania na:
1) zadania dofinansowane w ramach innych programów ministra oraz programów objętych finansowaniem ze środków budżetu państwa realizowanych przez państwowe instytucje kultury jako zadanie własne;
2) zadania dotyczące tworzenia, redagowania, produkcji, dystrybucji, digitalizacji i publikacji utworów muzycznych i literackich, w tym przekładów;
3) zadania dotyczące opracowania scenariuszy, rozwijania projektów, produkcji, dystrybucji i promocji utworów audiowizualnych.

Termin składania wniosków:   - 29 marca 2019

więcej

 

  • autor: Z. Karpiński, Wydział Rewitalizacji Miasta, data: 2019-02-26
  • ministerstwo kultury

Wstecz

Banery

Kalendarium

Banery