Konkursy zakończone

Generacja 5.0

Program przewiduje dofinansowanie warsztatów i zajęć edukacyjnych lub rehabilitacyjnych, z uwzględnieniem wydarzeń kulturalnych (np. teatr, kino, filharmonia, opera, muzea, spotkania z poezją, wystawienie sztuki itp.) przeznaczonych dla osób w wieku 50+. Każdy projekt finansowany ze środków programu musi być realizowany na terenie gminy do 20 tysięcy mieszkańców. Wnioski o dotacje mogą składać fundacje, stowarzyszenia, gminy, biblioteki publiczne, oraz domy kultury.

Kto może złożyć wniosek ?     
1. Fundacje.
2. Stowarzyszenia.
3. Gminy.
4. Biblioteki publiczne.
5. Domy kultury.
realizujące projekt na terenie gminy do 20.000 mieszkańców.

Na co można uzyskać wsparcie ?     
Projekty spełniające łącznie następujące warunki:
– są przeznaczone dla osób w wieku 50+,
– są realizowane na terenie gmin do 20.000 mieszkańców;
– przewidują działania o charakterze społecznym i technologicznym, lub rehabilitacyjnym, w formie kursów, warsztatów lub zajęć, typu: szkolenia na temat finansów, kursy językowe, rozwój kompetencji cyfrowych, kursy doskonalenia zawodowego, grupowa rehabilitacja lub fizjoterapia, itp.;
– przewidują dodatkowe, wyjazdowe wydarzenia kulturalne (np. teatr, kino, filharmonia, opera, muzea, spotkania z poezją itp.) lub wydarzenia kulturalne realizowane przez samych beneficjentów (np. wystawienie sztuki);
– są realizowane cyklicznie przez okres od 2 do 3 miesięcy.

Termin składania wniosków: - 28 kwietnia 2019

Więcej

  • autor: Z. Karpiński, Biuro ds. Rewitalizacji, data: 2019-03-04
  • Fundacja BGK

Wstecz

Banery

Kalendarium

Banery