Konkursy zakończone

Na dobry początek

Program przewiduje dofinansowanie nowatorskich projektów stymulujących rozwój dzieci w wieku od 3 do 9 lat uczestniczących w edukacji przedszkolnej lub szkolnej. W ramach programu można również uzyskać dotacje na projekty mające na celu wspieranie rozwoju i ułatwienie dostępu do edukacji dzieci w wieku 2-5 lat nieuczestniczących w żadnej formie edukacji przedszkolnej. Wnioski o dofinansowanie mogą składać organizacje pozarządowe (fundacje, stowarzyszenia), biblioteki publiczne oraz domy kultury.

Kto może złożyć wniosek ?     
1. Fundacje.
2. Stowarzyszenia.
3. Biblioteki publiczne.
4. Domy kultury.     
Na co można uzyskać wsparcie ?     
Projekty edukacyjne dla dzieci w wieku 2-9 lat uwzględniające zaangażowanie rodziców i opiekunów w ich współtworzenie i realizację.
Projekty mogą być zgłaszane w ramach dwóch ścieżek:
1) ścieżka I (grupa docelowa: dzieci uczestniczące w edukacji przedszkolnej lub szkolnej) – nowatorskie projekty w zakresie stymulowania rozwoju kierowane do dzieci w wieku 3-9 lat;
2) ścieżka II (grupa docelowa: dzieci nieuczestniczące w żadnej formie edukacji przedszkolnej) – projekty mające na celu wspieranie rozwoju i ułatwienie dostępu do edukacji dzieci w wieku 2-5 lat.

Termin składania wniosków:  14 lipca 2019

Więcej informacji

maksymalna wartość projektu 15000,00 zł

 

  • data: 2019-05-20
  • -

Wstecz

Banery

Kalendarium

Banery