Konkursy zakończone

Program: Dobre Innowacje

Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Gospodarczych DELTA PARTNER, w partnerstwie z Zamek Cieszyn, ogłosiło pierwszy nabór do Programu: Dobre Innowacje. Celem programu jest promowanie pomysłów i rozwiązań, które ułatwią  osobom z niepełnosprawnościami albo seniorom o ograniczonej mobilności lub percepcji  codzienne, samodzielne funkcjonowanie. Program: Dobre Innowacje jest realizowany w ramach projektu Polska dostępna - dostępność do zaprojektowania finansowanego ze środków EFS w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Działanie 4.1 Innowacje społeczne.

Kto może złożyć wniosek?
Do składania wniosku uprawnione są osoby indywidualne, grupy nieformalne, organizacje i instytucje (państwowe, prywatne i pozarządowe) oraz partnerstwa powyższych podmiotów.

Termin składania wniosków
Wnioski można składać od 1 lipca do 30 września 2020.

Więcej informacji pod adresem:
https://fundusze.ngo.pl/324609-program-dobre-innowacje.html

                                                                             Qx8RbEdku10AAAAASUVORK5CYII=          

           LhRBCCCFep9cSwoQQQgghRDoJYUIIIYQQ8+BfAmj3ErtoYykAAAAASUVORK5CYII=        

                             Y+XOdhTv7SDTd97m4F6U58NVTlvhpmpmGGGGUMKM1MxwwwzhhRmpmKGGWYMKcxMxQwzzBhSmJmKGWaYMaT4f6ToeVNsqopLAAAAAElFTkSuQmCC                                      XmLnrLq8lgAAAABJRU5ErkJggg==                               

 

  • data: 2020-07-14

Wstecz

Banery

Kalendarium

Banery