Różne

Konkurs „Elewacje centrum Rawy Mazowieckiej” - edycja druga

Instrumenty dla właścicieli/współwłaścicieli budynków

W ramach realizacji projektu pn. „Kompleksowy System Wsparcia Poprawy Jakości Zasobów Mieszkaniowych”, zostały uruchomione instrumenty finansowe przeznaczone dla właścicieli/współwłaścicieli budynków. Jednym z nich jest konkurs na najładniejszą elewację pn. „Elewacje centrum Rawy Mazowieckiej”. Konkurs jest skierowany do właścicieli/współwłaścicieli oraz do wspólnot mieszkaniowych budynków mieszkalnych i mieszkalno-usługowych z obszaru rewitalizacji. Regulamin drugiej edycji konkursu wraz z niezbędnymi załącznikami został ogłoszony zarządzeniem nr 135/2020 Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka Piotra Irli z dnia 28 grudnia 2020 r. 

Warunki konkursu

Aby wziąć udział w konkursie należy:

  • w okresie od 1 stycznia 2020 r. do 30 września 2021 r. wykonać prace remontowe elewacji frontowej budynku usytuowanego w pierzei ulicy lub placu,
  • w terminie od 1 do 31 października 2021 r. złożyć zgłoszenie konkursowe w siedzibie Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka. 


Po dokonaniu zgłoszeń, komisja konkursowa dokona ich oceny w IV kwartale 2021 r. Pula nagród w konkursie wynosi 61 000 zł brutto. Przewidziane są następujące nagrody:

  • nagroda za 1 miejsce - 15 000 zł,
  • nagroda za 2 miejsce - 12 000 zł,
  • nagroda za 3 miejsce - 10 000 zł,
  • nagroda wyróżnienia przyznawana przez Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka dla maksymalnie 3 budynków - po 8 000 zł na budynek.


Wyniki konkursu będą publikowane na stronie internetowej www.rawamazowiecka.pl.

Ważne informacje

W celu zgłoszenia budynku do konkursu, wymagane jest uwzględnienie przy realizacji prac kolorystyki elewacji oraz cokołów, która została wskazana w załączniku nr 5 do regulaminu konkursu.
Jeżeli budynek jest jednorodzinny, to osoby, które chciałyby przeprowadzić termomodernizację, mogą skorzystać  z dofinansowania w ramach Programu Priorytetowego Czyste Powietrze. 
Szczegółowe informacje można uzyskać w pokoju nr 9  w budynku przy Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka przy Pl. Piłsudskiego 4 lub pod numerem telefonu 46 814 47 11 wew.130. Zachęcamy Państwa do udziału w konkursie.

 

 

  • data: 2021-03-12

Wstecz

Banery

Kalendarium

Banery