Statut Młodzieżowej Rady Miasta

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych – statut MRM

Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka przedkłada do publicznej konsultacji projekt Uchwały Rady Miasta Rawa Mazowiecka w sprawie nadania Statutu Młodzieżowej Rady Miasta, który jest udostępniony na stronie internetowej Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka i w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem www.rawamazowiecka.pl

Zapraszam przedstawicieli organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na terenie Miasta Rawa Mazowiecka, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1327) do zapoznania się z projektem uchwały oraz zgłoszenia ewentualnych uwag i opinii  do Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka drogą elektroniczną, na adres e-mail: um@rawamazowiecka.pl

  • Termin rozpoczęcia konsultacji 6 lutego 2023 r.
  • Termin zakończenia konsultacji 13 lutego 2023 r.

Konsultacje społeczne zostały ogłoszone na podstawie Zarządzenia nr 17/2023 Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 1 lutego 2023 roku.

Banery

Kalendarium

Banery