2023 1 kwartał

Miasto Rawa Mazowiecka i Centrum Profilaktyki Społecznej zapraszają rodziców uczniów na bezpłatne diagnozy cyberzaburzeń i zachowań ryzykownych dzieci i młodzieży

Prowadzący: dr hab. prof. ANS Mariusz Jędrzejko, pedagog specjalny i społeczny, socjolog, terapeuta, dyrektor naukowy Centrum Profilaktyki Społecznej www.cps.edu.pl

Zakres diagnozy:

Kompulsywne używanie i nadużywanie technologii cyfrowych -cyberzaburzenia (smartfony i komputery, social media, gry komputerowe), identyfikowana przez rodziców wieczorno-nocna nadaktywność w sieci, zachowania agresywne dzieci wobec rodziców w reakcji na ograniczanie kontaktu z technologiami cyfrowymi, cyberagresja); wsparcie w modelowaniu relacji dzieci/młodzież – technologie cyfrowe; delegacje dla domowej profilaktyki

Eksperymentowanie z substancjami psychoaktywnymi (narkotyki, NSP, nikotyna, alkohol, leki OTC) oraz pobudzającymi (substancje energetyzujące);

Ryzykowne i autoagresywne zachowania nastolatków (problemy z kontrolą emocji; samookaleczenia i myśli samobójcze; problemowe jedzenie – anoreksja, bulimia; sekty).

Zachowania opozycyjno-buntownicze wobec rodziców i szkoły (agresja wobec rówieśników i rodziców/rodzeństwa; wagary i absencje szkolne; ucieczki z domu)

Model diagnozy podstawowej (3 spotkania)*:

Spotkanie 1: rozmowa wstępna z udziałem rodziców i dziecka; diagnoza indywidualna dzieckiem; propozycje rozwiązań – rozmowa z udziałem dziecka i rodziców (propozycja kontraktu na 14 dni) – czas: 90 minut;

Spotkanie 2 (po 7 dniach): diagnoza indywidualna pogłębiona z udziałem dziecka; spotkanie z rodzicami (po 7 dniach) – diagnoza sytuacji rodzinie – 75 minut;

Spotkanie 3 (po 14-21 dniach): rozmowa z udziałem rodziców i dziecka – ocena przebiegu kontraktu; diagnoza indywidualna z dzieckiem; wspólna rozmowa z udziałem rodziców i dziecka -propozycje dalszych działań w rodzinie – 75 minut.

Model poszerzony: Model podstawowy + spotkania terapeutyczne z dzieckiem – 1 x w tygodniu (90 minut); wsparcie pedagogiczne rodziców 1x2 tygodnie (90 minut).

* Możliwe jest jednorazowe spotkanie wstępne tylko z udziałem rodziców (rodzica) lub dziecka.

Podstawowe zasady wsparcia: Udział rodziców (rodzica) i dziecka w pierwszym spotkaniu; pisemna zgoda rodziców na indywidualną pracę z dzieckiem; zgoda na przetwarzanie danych osobowych RODO (rodzice i dziecko).

Zasady etyki zawodowej: Nie ujawniamy danych osobowych uczestników spotkań oraz przebiegu spotkań osobom trzecim. Dziecko ma prawo zastrzec przebieg rozmowy z terapeutą i nieujawnianie jej treści przed rodzicami. Prowadzący diagnozę podejmuje po analizie przypadku decyzję o ujawnieniu lub nie treści rozmowy z nieletnim jego rodzicom.

Każdy drugi piątek miesiąca, w lutym 2023 w drugi i czwarty piątek miesiąca w godz. 15.00-20.00 w budynku Urzędu Miasta Plac Marszałka Piłsudskiego 5, pok. nr 8 (parter).

Rezerwacja terminów

tel. 691 222 557

w poniedziałki w godz. 8:00-12:00

w środy w godz. 14:00 – 17:00

 

Wstecz

Banery

Kalendarium

Banery