Aktualności BK

Dni Rawy tuż tuż...

Szanowni Państwo,
już w najbliższy weekend, 27-28 maja, zapraszam na Dni Rawy Mazowieckiej 2023. 

 Dni Rawy będą odbywać się na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji nad zalewem Tatar. 

Informuję, że 27 maja planujemy koncerty do godz. 24, a w niedzielę 28 maja do godz. 22. Proszę Państwa, którzy mieszkają w okolicy zalewu Tatar o wyrozumiałość i serdecznie zapraszam do wspólnej zabawy.

Czeka nas potężna dawka najlepszej muzyki, występy uzdolnionych mieszkańców naszego miasta oraz wiele innych  niespodzianek. Specjalnie dla Was zagrają największe gwiazdy polskiej sceny muzycznej – ENEJ oraz NOCNY KOCHANEK. 

Mieszkańców i gości, którzy przybędą na imprezę pojazdami informujemy, że oprócz stałych miejsc parkingowych nad zalewem Tatar zostaną utworzone dwa parkingi tymczasowe. Będą one specjalnie oznakowane i dostępne dla zmotoryzowanych w dniach 27 i 28 maja. Miejsca parkingów tymczasowych zostały zaznaczone na poglądowej mapie.

Zapraszam na Dni Rawy Mazowieckiej i życzę udanej zabawy!

Piotr Irla
Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka

 • mapa zmiana organizacji ruchu

Porozmawiajmy o Kolei Wąskotorowej Rogów – Rawa Mazowiecka – Biała Rawska!

Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka przekazuje informacje o konsultacjach społecznych. 

Informujemy mieszkańców Rawy Mazowieckiej, że rozpoczyna się  analiza możliwych kierunków rozwoju kolei wąskotorowej, w tym ocena zasadności uruchomienia regularnych przewozów pasażerskich na trasie Rogów – Rawa Mazowiecka – Biała Rawska. 
Konsultacje organizowane w ramach wskazanej analizy pn.: „Identyfikacja kluczowego kierunku rozwoju Kolei Wąskotorowej Rogów – Rawa – Biała” realizowane będą przez firmę Multiconsult Polska Sp. z o.o. na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego. 
Piotr Irla - Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka zachęca mieszkańców Rawy Mazowieckiej do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych dotyczących możliwości rozwoju kolejki wąskotorowej. Planowane przedsięwzięcie będzie miało duży wpływ na komfort życia mieszkańców, szczególnie tych, których nieruchomości są położone w bliskiej odległości torowiska. Wspólne zdanie mieszkańców naszego miasta powinno mieć decydujący wpływ na wdrożenie najbardziej optymalnych rozwiązań przyszłego rozwoju kolei wąskotorowej dla naszej lokalnej społeczności.

Wykonawca poszukuje odpowiedzi na pytanie, czy kolej wąskotorowa powinna zostać, jak dotychczas, atrakcją turystyczną? Czy może ma ona jednak potencjał do tego, żeby stać się ważnym i konkurencyjnym środkiem transportu służącym osobom mieszkającym w pobliżu kolejki do realizowania ich codziennych podróży, na przykład do pracy lub do szkoły? 

Opracowanie eksperckie będzie zawierć analizę stanu istniejącego, analizy społeczno-gospodarcze, analizy techniczne oraz analizy finansowo-ekonomiczne zwieńczone rekomendacją wariantu skierowanego do dalszych analiz studialnych. 
W ramach opracowania zostały zdefiniowane 3 główne warianty inwestycyjne: „turystyczny”, „dowozowy wolny” i „dowozowy szybki”.

Każdy z wariantów przewiduje rewitalizację linii na całym odcinku od Rogowa do Białej Rawskiej. 
Przebieg każdego z nich można przeanalizować na interaktywnej mapie. 
Ważnym elementem analiz będzie też zebranie opinii mieszkańców. Dotychczas przeprowadzono już badania mobilności, które pokazało, w jaki sposób na co dzień przemieszczają się mieszkańcy gmin, przez których obszar przebiega kolejna. Objęto nim 1100 osób.

Urząd Marszałkowski i Wykonawca koncepcji zapraszają do wzięcia udziału w spotkaniach konsultacyjnych, których celem będzie zaprezentowanie wyników dotychczasowych prac oraz oczywiście pozyskanie Państwa opinii o tym przedsięwzięciu.

Spotkanie odbędzie się:
    • 30 maja w Miejskim Domu Kultury w Rawie Mazowieckiej, ul. Krakowska 6C, 96-200 Rawa Mazowiecka o godz. 17:00;

Dla osób, które nie dotrą na spotkanie, przygotowana została krótka ankieta. 
Więcej informacji można znaleźć na stronie: Więcej informacji można też znaleźć na stronie: https://kolej-rogowska-konsultacje.pl/

 • Kolej_Rogowska_plakat

Egzamin ósmoklasisty

Drodzy Ósmoklasiści!   
Przed Wami niezwykle ważny moment – pierwszy poważny egzamin – egzamin ósmoklasisty. Trzymamy za Was kciuki i życzymy jak najlepszych wyników. 
Niech podczas egzaminu towarzyszy Wam wiara we własne umiejętności.
Niech w tych dniach nie opuszcza Was optymizm, a dorośli wspierają swoją mądrością.
Pamiętajcie, że wynik egzaminu nie świadczy o Waszej wartości.
Wszyscy jesteście ważni, mądrzy, wyjątkowi, wystarczający.
Jesteśmy z Wami i przesyłamy dużo wsparcia! 

Piotr Irla Burmistrz miasta Rawa Mazowiecka oraz pracownicy Urzędu Miasta.

 • % Plakat egzamin

Obowiązek właścicieli nieruchomości - przyłączenie do sieci kanalizacyjnej

Urząd Miasta Rawa Mazowiecka przypomina, że obowiązkiem właścicieli nieruchomości jest przyłączenie nieruchomości do sieci kanalizacyjnej, jeżeli na terenie występuje sieć kanalizacyjna. Zwolnieni z tego obowiązku są jedynie właściciele nieruchomości wyposażonych w przydomową oczyszczalnię ścieków.
Obowiązek przyłączenia nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej wynika z art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
W przypadku, gdy właściciel nieruchomości, pomimo możliwości technicznych, nie podłączy nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej, Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka może wydać decyzję administracyjną nakazującą wykonanie przyłącza. Właściciel nieruchomości, który nie wykonuje tego obowiązku podlega karze grzywny, a postępowanie w sprawie toczy się według przepisów Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia.
Na terenach, gdzie budowa zbiorczej kanalizacji sanitarnej jest z przyczyn technicznych czy ekonomicznych nieuzasadniona, zachęcamy do budowy oczyszczalni ścieków, o ile budowa jej nie jest sprzeczna z przepisami odrębnymi, np. z zapisami mpzp czy warunków zabudowy.
Do czasu podłączenia nieruchomości do kanalizacji sanitarnej, czy do czasu wybudowania przydomowej oczyszczalni, należy prowadzić prawidłową gospodarkę nieczystościami ciekłymi. Przede wszystkim nieruchomość powinna być wyposażona w szczelny zbiornik bezodpływowy, a właściciel powinien zawrzeć umowę z przedsiębiorcą posiadającym aktualne zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych i przechowywać dowody potwierdzające wykonanie przez przedsiębiorcę usługi opróżniania zbiornika bezodpływowego (faktury, rachunki).

 • sewer-pipes-g253757e49_1920 rury kanalizacyjne

Spotkanie informacyjne Program Priorytetowy „Czyste Powietrze” – nowe zasady

Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka Piotr Irla zaprasza na spotkanie informacyjne, które odbędzie się 
31 maja 2023 r. o godzinie 17:30 w Miejskim Domu Kultury w Rawie Mazowieckiej ul. Krakowska 6c (sala I piętro).
Na spotkaniu zostaną przedstawione i omówione główne cele i zmiany, jakie nastąpiły w ramach Programu Priorytetowego "Czyste Powietrze". 
Do udziału w spotkaniu zapraszamy m.in właścicieli/współwłaścicieli budynków mieszkalnych jednorodzinnych znajdujących się w granicach miasta Rawa Mazowiecka, jak również inne osoby zainteresowane uzyskaniem dofinansowania w ramach tego programu, którzy planują lub zrealizowali 
w budynku mieszkalnym jednorodzinnym w przeciągu 6 miesięcy:
    •  wymianę źródła ciepła na paliwo stałe na inne źródło ciepła,
    •  i/lub prace termomodernizacyjne.
W związku ze zmianami zasad udzielania dofinansowania w tym roku nadmienić można, że istnieje możliwość uzyskania większej kwoty dotacji lub złożenia drugiego wniosku o dofinansowanie na inny zakres prac. Szczegóły zostaną omówione na spotkaniu.

                                                                                                                                                                       Serdecznie zapraszamy.    

 • environment-pollution-g271bec89b_1920

Ostatnie pożegnanie

Z głębokim smutkiem przyjęliśmy informację o śmierci śp. Anny Alicji Młynarczyk Radnej Rady Miasta Rawa Mazowiecka VI kadencji w latach 2010-2014.

Pogrzeb odbędzie się w dniu 18 maja o godz. 12.40 na Cmentarzu rzymsko-katolickim św. Maksymiliana Kolbe (Gadka Stara), ul. Czartoryskiego 62, 91- 371 Łódź.

Wyrazy szczerego współczucia dla córki Joanny z powodu śmierci mamy oraz pozostałej Rodziny zmarłej składają Burmistrz Rawy Mazowieckiej oraz Przewodnicząca Rady Miasta Rawa Mazowiecka z Radnymi Rady Miasta.

 

 • 26140 świeczka

Bieg "Przez Polskę dla Oliwki"

Oliwka ma 13 lat, w Rawie Mazowieckiej uczęszczała do Przedszkola Nr 3, Szkoły Podstawowej Nr 2 i Nr 1. Dziewczynka urodziła się     z przepukliną oponowo-rdzeniową, skoliozą, niedorozwojem kości krzyżowej i dolnych kręgów lędźwiowych oraz wadami miednicy, żeber i kręgosłupa. Oliwka jest silna, odważna, ma ogromną chęć życia i ma w naszym mieście wielu przyjaciół. Żeby żyć potrzebuje pilnie operacji, gdyż jej organy wewnętrzne są uciskane.   Operację zgodzili się  przeprowadzić lekarze w  Paley Euro­pean Insti­tute USA, niestety jej koszt to około 1,9  mln. złotych.

18 maja o godz. 11 z Zakopanego wystartuje Bieg „Przez Polskę dla Oliwki”, w którym weźmie udział 5 zawodników-superbohaterów i 3 supporterów. Planowany dystans to 739 km. Uczestnicy pobiegną systemem sztafetowym (zmiana co 10 km), bez zatrzymywania się – dniem i nocą, do Sopotu, do którego superbohaterowie dotrą 19 maja około godz. 21.04 . Trasa biegu prowadzi przez takie miejsca w pobliżu Rawy Mazowieckiej jak wymienione, obok przewidziany czas dotarcia biegu. Wszystkich zachęcamy do udziału, można biec, jechać na rowerze, hulajnodze, czy rolkach – wspólnie z uczestnikami, żeby ich dopingować do działania.

KAMIEŃ 301,3 piątek 2023-05-19, godz. 19:23
TOMASZÓW MAZOWIECKI 316,9

piątek 2023-05-19, godz. 21:04

UJAZD 328,6 piątek 2023-05-19, godz. 22:19
BUDZIESZEWICE 336,4 piątek 2023-05-19, godz. 23:09
JEŻÓW 353,4 sobota 2023-05-20, godz. 00:59
GZÓW 359,4 sobota 2023-05-20, godz. 01:38
STARE ROWISKA 367,9 sobota 2023-05-20, godz. 02:32
SKIERNIEWICE 376 sobota 2023-05-20, godz. 03:25
BOLIMÓW 390 sobota 2023-05-20, godz. 04:55
STARA SUCHA 400,6 sobota 2023-05-20, godz. 06:03
SOCHACZEW 409,6 sobota 2023-05-20, godz. 07:01
     
     


Przewidywane zakończenie biegu to 21 maj, około godz. 18. Meta znajduje się w Sopocie.

Wszyscy, którzy chcą dołączyć do drużyny Oliwki i wesprzeć jej walkę o życie, mogą dokonywać wpłat i również zostać superbohaterami. Wszystkie niezbędne informacje znaleźć można pod tym linkiem https://dlaoliwki.pl/

 

 • druzyna-oliwki

Konkurs „Rawa Mazowiecka – Miastem Kwiatów i Zieleni”

Burmistrz Miasta Piotr Irla zaprasza do udziału w konkursie pn. „Rawa Mazowiecka – Miastem Kwiatów i Zieleni”. Konkurs zakłada podniesienie estetyki miasta oraz wyróżnienie mieszkańców, którzy kładą nacisk na otaczającą ich przestrzeń. Celem konkursu jest także podniesienie poczucia współodpowiedzialności za wygląd Naszego Miasta, właściwe zagospodarowanie i czystość otoczenia oraz pobudzenie aktywności i inicjatyw mieszkańców w zakresie dbałości o środowisko naturalne.

W konkursie mogą wziąć udział mieszkańcy domów jedno i wielorodzinnych, zamieszkujących w granicach administracyjnych miasta Rawa Mazowiecka. Karty zgłoszeń do udziału w konkursie należy składać w siedzibie Urzędu Miasta – Biuro Podawcze, Plac Piłsudskiego 5, 96-200 Rawa Mazowiecka (z dopiskiem na kopercie: Konkurs – „Rawa Mazowiecka Miastem Kwiatów i Zieleni”) oraz elektronicznie na adres –e-mail um@rawamazowiecka.pl w terminie do dnia 15.06.2023 r.

Kartę zgłoszenia należy złożyć na formularzu według wzoru stanowiącego załącznik do regulaminu. Następnie komisja konkursowa powołana przez Burmistrza Miasta dokona oceny obiektów na podstawie dwukrotnych oględzin, podczas których wykona dokumentację fotograficzną w terminach – do 15 lipca i do 15 września br. Po zweryfikowaniu zdjęć komisja konkursowa dokona oceny wg. kryteriów wymienionych w pkt. VI regulaminu i wyłoni zwycięzców.

Uroczyste ogłoszenie wyników nastąpi w listopad br. (uczestnicy konkursu zostaną powiadomieni o dokładnym terminie).

Dla zwycięzców przewidziano „atrakcyjne nagrody” a dla pozostałych wyróżnienia i dyplomy.

 • Rawa Mazowiecka Miastem kwiatów i zieleni(4) PLAKAT
 • REGULAMIN KONKURSU_str 1
 • REGULAMIN KONKURSU_str 2
 • KARTA ZGŁOSZENIA STR 1
 • KARTA ZGŁOSZENIA STR 2

Ile wiedzieli o samorządzie?

Młodzieżowa Rada Miasta Rawa Mazowiecka już po raz dziesiąty zaprosiła uczniów szkół ponadpodstawowych powiatu rawskiego do udziału w Konkursie Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym.


20 kwietnia 2023 r. uczniowie rozwiązali test. Pytania wymagały znajomości treści zawartych w podstawie programowej przedmiotu wiedza o społeczeństwie na poziomie podstawowym, znajomości Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, Rozdziału VII Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz znajomości podstawowych informacji dotyczących powiatu rawskiego.


Dzisiaj, 9 maja, odbyło się oficjalne ogłoszenie wyników konkursu z udziałem Piotra Irli burmistrza Rawy Mazowieckiej.


Każda szkoła mogła zgłosić do konkursu maksymalnie 12 uczniów, a udział wzięło łącznie 29 uczniów. Maksymalnie za poprawnie rozwiązany test można było uzyskać 59 punktów. Prace były sprawdzane przez Komisję Konkursową, której przewodniczyła Katarzyna Gierach, Inspektor Wydziału Rozwoju i Inwestycji Urzędu Miasta.


Zwycięzcą konkursu został Marek Klimczak – uczeń LO im. Marii Skłodowskiej Curie, uzyskując 50 pkt, II miejsce z liczbą 48 pkt zajął Michał Stankiewicz-uczeń Katolickiego Publicznego LO im. Jana Pawła II, a III miejsce z liczbą 47 pkt. Oliwa Czerwińska-uczennica LO im. Marii Skłodowskiej Curie.

Dyplomami z wyróżnieniem oraz nagrodami pocieszenia zostali nagrodzeni:

Aleksandra Jakóbik (46 pkt) - uczennica LO im. Marii Skłodowskiej Curie,

Natalia Gorzka (44 pkt) - uczennica Katolickiego Publicznego LO im. Jana Pawła II,

Natalia Szyszkiewicz (44 pkt) - uczennica LO im. Marii Skłodowskiej Curie,

Amelia Fiuczek (43 pkt) - uczennica Katolickiego Publicznego LO im. Jana Pawła II,

Szymon Rudnicki (42 pkt) – uczeń Katolickiego Publicznego LO im. Jana Pawła II,

Roksana Beta (42 pkt) - uczennica Katolickiego Publicznego LO im. Jana Pawła II,

Aleksandra Domańska (41 pkt) - uczennica LO im. Marii Skłodowskiej Curie,

Aleksandra Wielontek (41 pkt) - uczennica LO im. Marii Skłodowskiej Curie.


Bardzo serdecznie pragniemy podziękować Panu Bogdanowi Batorkowi Dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Cielądzu, wieloletniemu nauczycielowi Historii i Wiedzy o Społeczeństwie, który od początku konkursu jest autorem pytań.


Dziękujemy również wszystkim uczniom za udział w konkursie. Mamy nadzieję, że nasz konkurs rozbudził w nich jeszcze większe zainteresowanie tematyką samorządową i że nadal będą pogłębiać wiedzę na temat samorządu terytorialnego.

 • _DSC6819 zwycięzcy i wyróżnieni w konkursie
 • _DSC6842 Burmistrz wręcza nagrody

Przekazywanie informacji o wyrobach zawierających azbest

Urząd Miasta Rawa Mazowiecka przypomina, że osoby fizyczne niebędące przedsiębiorcami są zobowiązane do przedkładania Burmistrzowi Miasta Rawa Mazowiecka informacji o wyrobach zawierających azbest aż do zaprzestania użytkowania wyrobu i jego usunięcia.

Wzór informacji o rodzaju, ilości i miejscach występowania wyrobów zawierających azbest określa załącznik nr 3 do Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest (Dz. U. z 2011 r. Nr 8, poz. 31).

,,Osoba, która wykorzystując substancje stwarzające szczególne zagrożenie dla środowiska (azbest), nie przekazuje okresowo właściwym organom informacji o rodzaju, ilości i miejscach ich występowania, podlega karze grzywny” art. 346 ust. 1 i 2 ustawy Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2022 r. poz. 2556, 2687).

Właściciel, użytkownik wieczysty lub zarządca nieruchomości, na terenie, której są wykorzystywane wyroby zawierające azbest, przeprowadzają kontrolę stanu tych wyrobów. Z przeprowadzonej kontroli należy sporządzić ocenę stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania tych wyrobów. W zależności od stopnia pilności, który obliczany jest w trakcie wypełniania oceny, wyroby podlegają obowiązkowi natychmiastowej wymiany lub  kolejnej ocenie w terminie do 1 roku, lub do 5 lat.

Wzór oceny stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest określa  załącznik nr 1 do Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. z 2004 r. Nr 71, poz. 649 ze zm.).

Pamiętajmy, wyrobów zawierających azbest nie wolno usuwać samodzielnie. Usuwaniem, transportem i unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest zajmują się wyspecjalizowane firmy, posiadające odpowiednie uprawnienia.

Przypominamy również że osoby prawne, które wykorzystują wyroby zawierające azbest zgodnie z § 10 pkt 2 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest (Dz. U. z 2011 r., Nr 8 poz. 31), również mają obowiązek przedkładać corocznie informację o wyrobach zawierających azbest marszałkowi województwa łódzkiego. (Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź).

Miejsce składania dokumentów dla osób fizycznych niebędących przedsiębiorcami:

Biuro podawcze Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka, Pl. Piłsudskiego 5; 96-200 Rawa Mazowiecka.

 

 • znak
 • Informacja o wyrobach zawierających azbest-1
 • Informacja o wyrobach zawierających azbest-2
 • Ocena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów...
 • Ocena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów...

78. rocznica zakończenia II wojny światowej

8 maja obchodzimy 78. rocznicę zakończenia II wojny światowej oraz Narodowy Dzień Zwycięstwa. Przedstawiciele Związku Kombatantów RP i byłych Więźniów Politycznych Koło w Rawie Mazowieckiej, Miasta Rawa Mazowiecka, Powiatu Rawskiego, rawskich placówek oświatowych i kulturalnych, przedstawiciele młodzieżowego centrum kariery OHP w Rawie Mazowieckiej złożyli wiązanki oraz zapalili znicze pod pomnikiem ofiar II wojny światowej i pomnikiem AK.

Dzisiaj obchodzimy Narodowy Dzień Zwycięstwa. Jest to święto narodowe stosunkowo młode, wprowadzone bowiem oficjalnie na mocy ustawy sejmowej dopiero w 2015 r. Wcześniej obchodziliśmy Narodowe Święto Zwycięstwa i Wolności obchodzone 9 maja. Był to jeszcze swego rodzaju relikt z czasów komunizmu. Zresztą do dziś Dzień Zwycięstwa w Moskwie jest obchodzony właśnie 9 maja. Skąd te różnice w datach? 8 maja ok. godz. 22:30 została podpisana w Berlinie bezwarunkowa kapitulacja Niemiec. Działania zbrojne ustały wszędzie tuż po godz. 23:00 czasu środkowoeuropejskiego. W Moskwie ze względu na różnicę czasu był już wtedy 9 maja. Stąd też z woli Józefa Stalina w Związku Sowieckim i państwach bloku wschodniego dzień, w którym świętowano zwycięstwo nad niemieckim nazizmem, obchodzony był i jest po dziś dzień w Rosji w dniu 9 maja. Jak widać, nawet w tej sferze symbolicznej współczesne władze Rosji kontynuują tradycję z czasów stalinowskich. My zaś dziś w dniu 8 maja oddajemy należny hołd i cześć wszystkim ofiarom II wojny światowej w 78. rocznicę zakończenia tego konfliktu.

Fragment wystąpienia dr. Marcina Broniarczyka.

 • _DSC6815 cmentarz wojskowy
 • _ Przedstawiciele Władz Miasta, Powiatu Rawskiego,...
 • _DSC6804 Burmistrz składa wiązankę pod pomnikiem

„Witaj majowa jutrzenko”

Rozśpiewane, rozbrzmiewające akordami muzyki, w bieli i czerwieni, targane momentami porywami wiatru, takie było radosne święto zorganizowane z okazji 232 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Już po raz 9 odbył się Festyn Organizacji Pozarządowych Radosne Święto, była to wspólna inicjatywa Starosty Rawskiego, Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka, Burmistrz Miasta i Gminy Biała Rawska, Wójtów Gmin: Rawa Mazowiecka, Cielądz, Regnów, Sadkowice oraz Stowarzyszenia Rawski Uniwersytet Trzeciego Wieku.

Przy wejściu do Dużego Kościoła uczestnicy uroczystości zostali udekorowani biało-czerwonymi kotylionami przez uczennice Katolickiego Publicznego Liceum Ogólnokształcącego im. św. Jana Pawła II, które pięknie wyglądały w wiankach na głowie. 

Msza św. w intencji Ojczyzny w kościele pw. NPNMP w asyście pocztów sztandarowych i orkiestry Ochotniczej Straży Pożarnej w Rawie Mazowieckiej celebrowana przez proboszczów rawskich parafii rozpoczęła program uroczystości. Uroczyste wciągnięcie flagi państwowej na maszt przez Żołnierzy z 92 Batalionu Lekkiej Piechoty w Kutnie zapoczątkowało uroczystości na Placu Piłsudskiego. Był to doniosły moment tego wydarzenia, obserwowany przez wszystkich uczestników, po odegraniu Hymnu Państwowego przeszliśmy pod scenę, usytuowaną na środku placu. Przemówienie Burmistrza Miasta Piotra Irli było nawiązaniem do historii, ale w odniesieniu do współczesności, powiedział m.in. że każdy z nas tu stojący daje wyraz swojego patriotyzmu, wartości, które musimy przekazywać i pielęgnować z pokolenia na pokolenie, to szacunek do prawa i konstytucji, respekt dla wartości, Rzeczpospolita jest dobrem nas wszystkich i musimy się o nią wszyscy troszczyć. 

W atmosferę historycznych wydarzeń uchwalenia Konstytucji 3 Maja przenieśli nas uczniowie Katolickiego Publicznego Liceum Ogólnokształcącego im. św. Jana Pawła II w Rawie Mazowieckiej.

W trakcie programu uroczystości wystartował Bieg Flagi i Konstytucji 3-go Maja. Oto zdobywcy miejsc w kategorii kobiet 1 m. Małgorzata Bednarek, 2 m. Żaneta Milczarek, 3 m. Marta Kołodzińska, w kategorii mężczyzn 1 m. Paweł Szymaniak, 2 m. Maciej Maślanko, 3 m. Wiktor Magiera. Najmłodsze uczestniczki to Oliwia Przybysz i Matylda Lesiak, najstarszym uczestnikiem został mężczyzna w sile wieku Zbigniew Antosik. Najliczniejsze rodziny to rodzina Państwa Sochów (Agnieszka, Zuzanna, Marcin) oraz rodzina Państwa Przybyszów (Oliwia, Marcin, Kamil). Zwycięzcami w biegu zostali wszyscy uczestnicy, gdyż nie każdemu uda się pokonać dystans 3,5 kilometra a oni właśnie tego dokonali.

W repertuarze patriotycznym zaprezentował się zespół BELFERBAND z naszego miasta, ponieważ artyści z tego zespołu są powszechnie znanymi osobami, nie musimy ich przedstawiać, kariera ich nabiera tempa i z pewnością jeszcze nas mile zaskoczą w nadchodzącym letnim sezonie artystycznym. Szkolny Zespół Ludowy Podchlebnicki ze Starej Wojskiej jak zwykle nie zawiódł publiczności i udowodnił wysoką klasę, jesteście naszą perełką i wasz występ to młodość, energia i muzyka, która dzięki wam nie zaginie. Zespół Wielkopokoleniowy Marzenie z Regnowa to dowód na to, że muzyka łączy pokolenia, wy również świetnie się przy tym bawicie, publiczność także. Międzypokoleniowe Zespoły Wesoła Ferajna i Cymbarka z Cielądza dały nam dawkę pozytywnej energii, oraz wiedzy historycznej. Było rytmicznie, folkowo, kolorowo. Na koniec występów artystycznych zaprezentował się MonoArt Prywatna Szkoła Muzyki w repertuarze współczesnym -młodzi artyści nie tylko śpiewali, ale również grali, zespół Our Time jak i solistki z pewnością jeszcze rozwiną muzyczne skrzydła i dadzą się rozpoznać nie tylko rawskiej publiczności.

Równolegle do wydarzeń na scenie atrakcje zapewniały stoiska wiosek tematycznych: Pomidorowa z Sierzchów, Sochowa Zagroda, Jabłkowa z Sadkowic, Dębowa z Julianowa, Mchu i paproci z Wólki Lesiewskiej, Galeria Lawendówka. Moża było spróbować smakołyków, potraw regionalnych, nabyć niektóre produkty oraz nauczyć się nowych umiejętności. Swoje dzieła prezentował Warsztat Terapii Zajęciowej w Rawie Mazowieckiej, można było kupić te piękne wytwory pracy osób niepełnosprawnych a w ten sposób wesprzeć również ich działalność. Plastycznie, kolorowo i z wielkim rozmachem prezentowało się stoisko Stowarzyszenia Rawski Uniwersytet Trzeciego Wieku.

Były zawody strzeleckie o puchar Starosty Rawskiego zorganizowane przez Zarząd Powiatowy Stowarzyszenia Liga Obrony Kraju w Rawie Mazowieckiej. W dwóch grupach wiekowych puchary i dyplomy otrzymali:

Kategoria junior/juniorka 
    1. m. Rudnicki Maciej
    2. m. Balicki Jakub
    3. m. Milczarek Szymon

Kategoria senior/seniorka
    1. Khorova Kateryna
    2. Balicki Mariusz
    3. Beidyk Valeriia

Największą ilość potrawy dla uczestników przygotowała Rawsko-Bialska Spółdzielnia Socjalna Nadzieja i Praca, panie tam pracujące ugotowały dla wszystkich ogromny kocioł grochówki, która była pyszna. Swoje stoiska zaprezentowały również Lokalna Grupa Działania Kraina Rawki oraz Powiatowy Urząd Pracy w Rawie Mazowieckiej, zaś gry i zabawy zorganizowało jak zwykle niezawodne Stowarzyszenie TOPORY. Były atrakcje dla najmłodszych, dmuchańce, zjeżdżalnie, animacje, warkoczyki, popcorn i wata cukrowa, chociaż trzeba było trochę postać w kolejce, ale mamy nadzieję, że w ten sposób również zawierano znajomości.

Imprezie towarzyszyły prezentacje pojazdów bojowych służb mundurowych, ta atrakcja ma również swoich zwolenników, szczególnie wśród najmłodszych. Głównodowodzącą i osobą zapowiadającą wszystkie części programu była Pani Zofia Winiarska Prezes Stowarzyszenia Rawski Uniwersytet Trzeciego Wieku, która włożyła ogrom pracy w organizację tego przedsięwzięcia. Zawsze przygotowana, zorganizowana, integrująca wszystkie środowiska. Uroczystość nie odbyłaby się również bez zaangażowania wielu osób, które są pracownikami Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka, Starostwa Powiatowego i urzędów gmin.

W tym dniu Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego w Rawie Mazowieckiej tętnił życiem – serce naszego miasta biło.

 • 345141067_263892469477573_3738330798145070459_n Poczet...
 • _ przemarsz wojska i pocztów sztandarowych
 • 345285292_6255497941197539_6437769002092898871_n Burmistrz...
 • 345235257_1256451908341210_4447180532103336589_n...
 • 345204868_915120086386529_7914200367199340703_n tańce dzieci
 • 345312436_260910603064351_1961871334400335376_n zespół...
 • 345211930_601598098567904_7049059224122253806_n stoisko

Kontrole nieruchomości wyposażonych w zbiorniki bezodpływowe oraz przydomowe oczyszczalnie ścieków

Informujemy, że zgodnie z zarządzeniem Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka upoważnieni pracownicy Urzędu Miasta i Straż Miejska, przeprowadzać będą kontrole nieruchomości położonych na terenie miasta, wyposażonych w zbiorniki bezodpływowe (szamba) oraz przydomowe oczyszczalnie ścieków.

Zakresem kontroli objęte będą:

 • umowy zawarte na wywóz nieczystości ciekłych z przedsiębiorcami, posiadającymi zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych, transport nieczystości ciekłych na terenie miasta,
 • dowody uiszczania opłat za te usługi.

Pamiętajmy, odbiór nieczystości ciekłych mamy obowiązek udokumentować.

Jak wynika z art. 6 ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, właściciele nieruchomości obowiązani są do udokumentowania, że korzystają z usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych przez okazanie umowy korzystania z usług przedsiębiorcy posiadającego odpowiednie zezwolenie oraz dowodów  uiszczania opłat za te usługi.

Zgodnie z art. 10 ust. 2 ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, za uchylanie się od omówionych obowiązków właścicielowi nieruchomości grozi kara grzywny na zasadach wskazanych w kodeksie postępowania o wykroczenia.
W ramach prowadzonego postępowania strażnik miejski może nałożyć grzywnę w wysokości do 500 zł, natomiast w przypadku skierowania sprawy do sądu, organ ten może orzec karę grzywny do 5000 zł.

 • control-gb51b7a1c7_1920 kontrolujący

Bieg Flagi i Konstytucji 3 Maja

Wszystkich lubiących spędzać aktywnie czas wolny zapraszamy do uczczenia Dnia Flagi i Święta Konstytucji 3 Maja udziałem w imprezie biegowej pod nazwą Bieg Flagi i Konstytucji 3 Maja. Dystans biegu będzie wynosił 3 000 m.

Start i meta będą usytuowane na pl. J. Piłsudskiego przy wejściu do parku. Trasa będzie przebiegała przez park miejski oraz ciągiem rowerowo pieszym wzdłuż rzeki Rawki w kierunku zalewu.

Zawodniczki i zawodnicy, którzy zajmą trzy pierwsze miejsca na dystansie,  otrzymają pamiątkowe puchary. Pamiątkowe puchary otrzymają również: najliczniejsza rodzina, najstarszy i najmłodszy uczestnicy zawodów.

Zapisu do biegów można dokonać on Line pod adresem biuro@osirrawa.pl (do dnia 02 maja do godz. 12.00), lub w dniu 3 maja w biurze zawodów, które będzie czynne od godz. 10.00 do 11.15 (pod filarami przy Urzędzie Miasta). Start został zaplanowany na godz. 11.30.

Szczegółowe informacje: sport@rawamazowiecka.pl lub pod numerem telefonu 781 700 509.

 • plakat 2023
 • Oświadczenie Opiekuna
 • Oświadczenie Osoba pełnoletnia
 • VI BIEG FLAGI - REGULAMIN-1
 • VI BIEG FLAGI - REGULAMIN-2

Wielki Finał akcji "Z książką na walizkach"

W dniach 10 – 13 maja odbędzie się kolejna edycja „Z książką na walizkach, czyli XI łódzkie spotkania pisarzy z młodymi czytelnikami”.

KONCERT na ORKIESTRĘ, ORGANY i SOLISTÓW

Mamy dla Was wyjątkową muzyczną propozycję na długi majowy weekend.

Otwarcie sezonu motocyklowego

Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka Piotr Irla zaprasza na oficjalne otwarcie sezonu motocyklowego, które odbędzie się w dniu 30.04.2023 r. w Rawie Mazowieckiej. Organizatorami wydarzenia są: Miasto Rawa Mazowiecka, Rawski Klub Motocyklowy i Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Motocyklowa impreza będzie miała dwie odsłony. O godz. 12.00 w Kościele pw. Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata zostanie odprawiona msza w intencji motocyklistów. Bezpośrednio po mszy ulicami Rawy Mazowieckiej przejedzie parada motocyklowa, która zakończy się na ulicy Tatar.

O godz. 15.00 przy ul. Reymonta na placu targowym „Rawiak” odbędzie się pokaz stuntu motocyklowego. W pokazie wezmą udział największe gwiazdy polskiego stuntu:

Mistrz Świata – Marcin Głowacki

Stunt Girl - Ewa Pieniakowska

Maciej Dop Bielicki – jedyny motocyklista uprawiający stunt na Harleyu

Sandra Kaszubowska i Grzegorz Doering – jedyna w swoim rodzaju stuntująca para.

W przerwach pomiędzy pokazami odbędą się prowadzone przez przedstawicieli Komendy Powiatowej Policji konkursy o tematyce bezpieczeństwa na drogach i promujące trzeźwość za kierownicą.

Zapowiada się widowisko, jakiego jeszcze nie było w naszym mieście.

 • BANER_250x120_PREV plakat motocykliści
 • IMG-20230419-WA0003 mapa dojazdu

Miasto Rawa Mazowiecka Liderem Inwestycji

Z wielką przyjemnością informujemy o przyznaniu Miastu Rawa Mazowiecka  Brązowego Samorządowego Lidera Inwestycji za m-c marzec 2023 r. Miasto Rawa Mazowiecka znalazło się w 1 grupie punktacyjnej, otrzymując w Ogólnopolskim Rankingu „Samorządowy Lider Inwestycji” certyfikat Brązowy Samorządowy Lider Inwestycji. Tym samym poszerzyło elitarne grono Instytucji, które w sposób widoczny wpływają na aktywność inwestycyjną całego kraju. 
    Samorządowy Lider Inwestycji to ogólnopolski ranking, którego zadaniem jest niezależna, obiektywna i wiarygodna ocena poziomu oddziaływania samorządów i jednostek samorządowych na aktywność inwestycyjną całego kraju. Proces certyfikacji Samorządowy Lider Inwestycji jest wyznaczany w trybie miesięcznym.

Otrzymany certyfikat mobilizuje do dalszej efektywnej pracy.

Pod podanym linkiem odnaleźć można całą historię przyznania certyfikatu: 

LIDER INWESTYCJI - MIASTO RAWA MAZOWIECKA, Rawa Mazowiecka - nip, regon, telefon, adres - OWG

 

 

 • logo lidera_bez tła
 • Certyfikat Samorządowego Lidera Inwestycji dla Miasta Rawa...

Konkurs wiedzy o samorządzie już wkrótce...

Młodzieżowa Rada Miasta Rawa Mazowiecka po kilku latach przerwy  wraca do organizacji Konkursu Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym.
Poprzednie edycje konkursu cieszyły się dużym zainteresowaniem. Pozwoliły na sprawdzenie wiedzy młodzieży w tematyce samorządowej oraz pozwoliły zwycięzcom na zdobycie ciekawych nagród indywidualnych.
W konkursie udział biorą uczniowie szkół ponadpodstawowych z terenu powiatu rawskiego. 

W tym roku z pytaniami z zakresu wiedzy o społeczeństwie i samorządu terytorialnego uczniowie zmierzą się po raz dziesiąty. Z każdej szkoły, zgodnie z regulaminem, w konkursie może wziąć udział 12 uczniów. W niektórych placówkach zostały przeprowadzone eliminacje wewnątrzszkolne.

Konkurs odbędzie się 20 kwietnia 2023 r. w Liceum Ogólnokształcącym w Rawie Mazowieckiej przy ul. Kościuszki 20. Trzymamy kciuki za uczestników.

 • konkurs wiedzy w roku 2019 dzieci biorące udział w konkursie

Grosz do grosza a będzie....

Piotr Irla Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka zaprasza przedstawicieli rawskich organizacji pozarządowych na warsztaty Grosz do grosza a będzie.... o finansowaniu organizacji pozarządowych: 
1. Od prawego do lewego — podział źródeł finansowania organizacji pozarządowych
2. Kto szuka, ten znajduje — gdzie są ciekawe konkursy?
3. Kawa na ławę, czyli co byś zrobił/zrobiła za 10 tys. zł?
4. Działaj tu i teraz- przegląd aktualnych konkursów grantowych.
Prowadząca: Justyna Matusiak, Instytut Spraw Obywatelskich  https://instytutsprawobywatelskich.pl/.../justyna-matusiak/


Będzie też nowa koleżanka — doradczyni biznesowa, Ania Dębska.

 • 1 plakat informacyjny

Podsumowanie XXI Rawskich Targów Edukacyjnych

W dniu 30 marca 2023 roku w przestrzeni wirtualnej  odbyły się XXI Rawskie Targi Edukacyjne. Organizatorami Targów byli: 
Powiatowy Urząd Pracy w Rawie Mazowieckiej
Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej 
Urząd Miasta Rawa Mazowiecka
W tegorocznych Targach udział wzięło 22 wystawców. 
Więcej informacji w linku: http://pup.rawamazowiecka.ibip.pl/public/?id=206319.

Przedstawiamy oficjalne podsumowanie. 

 • 0001
 • 0002
 • 0003

Nowa inwestycja w ul. J. Słowackiego

W dniu wczorajszym tj. 11.04.2023 r. Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka podpisał umowę z Wojewodą Łódzkim na: "Przebudowę ulicy J. Słowackiego w Rawie Mazowieckiej na odcinku od wyniesionego przejścia dla pieszych do ul. Katowickiej wraz ze skrzyżowaniem z ul. Wyzwolenia".

Wiosenna akcja szczepienia lisów 2023

Informacja przekazana od Powiatowego Lekarza Weterynarii w Rawie Mazowieckiej: 
 Od 15 do 27 kwietnia 2023 r. Powiatowy Lekarz Weterynarii w Rawie Mazowieckiej  przeprowadzi wiosenną akcję ochronnego szczepienia lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie na terenie powiatu rawskiego. Szczepionka zrzucana będzie z samolotów na lasy, pola i łąki. Przynęty ze szczepionką nie wolno dotykać. Zwierzęta nie przyjmą tych z zapachem człowieka. Przez dwa tygodnie od wyłożenia szczepionki należy zachować ostrożność podczas wyprowadzania zwierząt. 
Szczepionka uodparnia wyłącznie lisy. Lis jest zwierzęciem wolno żyjącym, najbardziej podatnym na zakażenie wirusem wścieklizny. Regularne szczepienia zmniejszają ryzyko zachorowań.

W załączeniu Komunikat Powiatowego Lekarza Weterynarii w Rawie Mazowieckiej.

 • autor: Katarzyna Rochmińska

Lisy

 • fox-gc50a7519b_1920 lisy
 • komunikat

Zapraszamy na Dzień Otwarty Zakładu ZGO Pukinin!

Zapraszamy na Dzień Otwarty Zakładu ZGO Pukinin! 

Początek akcji  29.04.2023 r. tj. sobota, godz. 10:00.

Przygotowaliśmy garść atrakcji zarówno dla młodszych jak i starszych uczestników:

    • Możliwość zwiedzenia Zakładu z przewodnikiem – zobaczysz, co się dzieje z odpadami po odebraniu ich z naszych gospodarstw domowych, jak je przerabiamy i co dzieje się z nim dalej, jak działa Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, jak z odpadów biodegradowalnych produkujemy polepszacz glebowy Pukinin-ek itd,
    • Stoiska edukacyjne,
    • Dla najmłodszych gry plenerowe,
    • Edukacyjna śmieciarka MIECIA.
Do zobaczenia  !

 • PLAKAT DZIEŃ OTWARTY

Przekazanie terenu na budowę nowej sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 2

W poniedziałek, 03.04.2023 br. nastąpiło przekazanie placu budowy w ramach umowy na budowę sali gimnastycznej i infrastruktury towarzyszącej na terenie Szkoły Podstawowej nr 2 w Rawie Mazowieckiej.

Alert pogodowy dla mieszkańców naszego regionu.

Wybieracie sie w podróż lub macie ochote na spacer? Sprawdźcie co na temat pogody, mówi nam IMGW.

plakat

 • Zrzut ekranu 2023-04-4 o 08.56.17

Zrób zdjęcie wiosny w Łódzkiem, wygraj kurs fotograficzny

Wszystkich mieszkańców Łódzkiego, którzy lubią robić zdjęcia zapraszamy do uwieczniania takich widoków i wzięcia udziału w konkursie: „Województwo Łódzkie Ogrodem Polski – Wiosna”. Na laureatów czekają vouchery na profesjonalny kurs fotograficzny.

Ankieta do rodziców dzieci w wieku 0-6 lat.

Analiza przyczyn występowania białych plam w zakresie miejsc wychowania przedszkolnego w województwie łódzkim" realizowanego na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego i wynika z chęci właściwego wydatkowania środków na rozwój przedszkoli z perspektywy finansowej Unii Europejskiej na lata 2021-2027.

Drodzy Rodzice,
Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego  przeprowadza ankietę na temat zainteresowania Rodziców przedszkolami. By właściwe planować rozwój przedszkoli, ważne są opinie Rodziców.
Ankiety są anonimowe (zawierają jedynie pytanie o gminę zamieszkania osoby wypełniającej kwestionariusz), a odpowiedzi prezentowane będą tylko w postaci zbiorczych statystyk.

Kwestionariusz ankiety przygotowany został w formie elektronicznej dostępnej po kliknięciu w poniższy link (lub po skopiowaniu linku do przeglądarki):

https://forms.gle/SLTQ9VhuCYWP7Tfs9

oraz w formie dokumentu MS WORD.

Ankietę elektroniczną można również otworzyć skanując kod QR zamieszczony w dokumencie MS WORD.

- Ankietę dostępną w linku (i pod kodem QR) należy – po wypełnieniu – przesłać klikając przycisk „prześlij" znajdujący się na ostatniej stronie ankiety.

- Ankietę w formie dokumentu MS WORD można wypełnić:

---- elektronicznie: wpisując „x" w kratkach  obok wariantów odpowiedzi (lub wpisując własne odpowiedzi w ramkach) – a następnie (po zapisaniu zmian) przesłać na adres: rot@bppwl.lodzkie.pl
lub
----odręcznie: po wydrukowaniu ankietę można wypełnić pismem odręcznym, a jej zdjęcia lub skan przesłać na adres: rot@bppwl.lodzkie.pl

Prosimy o odesłanie wypełnionej ankiety do dnia: 30 kwietnia 2023 roku.

Z góry dziękujemy za wypełnienie ankiety!

Biuro Planowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego w Łodzi
na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego

 

Już w kwietniu rusza priorytetowa inwestycja przy Szkole Podstawowej nr 2

28 marca br. Piotr Irla – Burmistrz Rawy Mazowieckiej zawarł umowę z Wykonawcą – Grupa Ekoenergia Sp. z o.o. ze Skierniewic na budowę sali gimnastycznej i infrastruktury towarzyszącej na terenie Szkoły Podstawowej nr 2 w Rawie Mazowieckiej. Koszt inwestycji to ponad 14 mln zł, z czego niespełna 10 mln zł stanowią środki z Rządowego Funduszu – Polski Ład, Programu Inwestycji Strategicznych.
Roboty budowlane powinny ruszyć już w kwietniu bieżącego roku. W ramach zadania powstanie nowoczesna sala gimnastyczna z pełnym zapleczem sanitarno-szatniowym, dwa nowe boiska o sztucznej nawierzchni i skocznia w dal. Oprócz tego wybudowana zostanie kanalizacja deszczowa oraz nowa nawierzchnia drogowa wokół szkoły. Całość powinna zostać oddana do użytku jesienią 2024 roku.

 • 1. Podpisanie umowy przez strony Burmistrz i Wykonawca...
 • image00001
 • 2. Przekazanie umowy między Stronami Burmistrz i dwóch...

Komunikat

Z uwagi na prace serwisowe systemu informatycznego, wnioski dowodowe bedą przyjmowane w dniu 31.03.2023 tylko do godziny 12:00

plakat

 • Zrzut ekranu 2023-03-27 o 15.27.54

Zgłoszenia chęci udziału w Kiermaszu różności Wielkanocnych 2023

Wyroby regionalne, miody, wędliny, wianki, świąteczne stroiki kupić będzie można już w najbliższy weekend tj. w dniach 01–02 kwietnia w godz. 10:00-18:00 na rawskim Kiermaszu różności Wielkanocnych na Placu Piłsudskiego.

Zapraszamy przedsiębiorców do udziału w tym wyjątkowym wydarzeniu. 

Aby zgłosić chęć udziału w Kiermaszu różności Wielkanocnych 2023, należy wypełnić poniższy formularz i przesłać do dnia 30.03.2023 r. na adres e-mail: socialmedia@miastorawa.pl. Na podstawie wypełnionego formularza dokonamy weryfikacji Państwa zgłoszenia, dopuszczając lub nie do sprzedaży podczas Kiermaszu.

Odpowiedzi na zgłoszenia udzielimy do dnia 31 marca 2023 r.

 • Zgłoszenia chęci udziału w Kiermaszu (5) Plakat
 • Formularz zgłoszenia Formularz zgłoszenia

Elektromobilność – nasza przyszłość

Z licznika elektromobilności, uruchomionego przez Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych (PSPA) i Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego (PZPM) wynika, że pod koniec listopada 2022 r. w Polsce było zarejestrowanych ponad 60 tys. samochodów z napędem elektrycznym, co stanowi wzrost o 39 procent w stosunku do analogicznego okresu 2021 r. Jeżeli chodzi o samochody osobowe, to ilości w pełni elektrycznych aut (z ang. battery electric vehicles, w skrócie BEV) oraz hybryd typu plug-in (z ang. plug-in hybrid electric vehicles, w skrócie PHEV) przekroczyły 29 tys., przy czym aut typu BEV zarejestrowano o  kilkaset sztuk więcej niż PHEV. Ilość elektrycznych samochodów dostawczych i ciężarowych była w tamtym czasie mniej więcej 20-krotnie mniejsza niż osobowych, ponieważ wyniosła niespełna 3000 sztuk. Liczba autobusów elektrycznych w Polsce na koniec listopada ubiegłego roku to ponad 800, a elektrycznych motorowerów i motocykli było ponad 16 tys. 
Jednocześnie ze wzrostem ilości elektrycznych pojazdów w kraju rozwija się również infrastruktura ładowania. Na podstawie danych ze wspomnianego już licznika elektromobilności, w grudniu 2022 r. w Polsce funkcjonowało 2565 ogólnodostępnych stacji ładowania pojazdów elektrycznych. Przy czym 29 % z nich stanowiły stacje z punktami szybkiego ładowania prądem stałym (DC), a 71 % – z wolniejszymi ładowarkami prądu przemiennego (AC).
Województwo łódzkie jest pierwszym samorządem w Polsce, który przystępuje do wieloetapowego projektu budowy stacji ładowania samochodów elektrycznych. W pierwszym etapie zostanie wybudowanych 15 stacji, z czego 10 na terenach placówek medycznych. Budowę stacji zapewnia Polska Grupa Energetyczna, a samorząd województwa udostępnia teren pod ich budowę. Województwo łódzkie stopniowo ma się stać w pełni przejezdne dla samochodów z napędem elektrycznym. 

Źródło danych: forsal.pl, pspa.com.pl, lodzkie.pl

 • elektromobilność samochód na prąd

Miasto Rawa Mazowiecka wystartowało w 27. edycji Ogólnopolskiego Otwartego Konkursu "Modernizacja Roku & Budowa XXI wieku". 

Celem konkursu jest wyłonienie przedsięwzięć budowlanych: modernizacji oraz nowych obiektów ukończonych do I kwartału 2023 r., wyróżniających się szczególnymi walorami jakościowymi, funkcjonalnymi, urbanistycznymi i estetycznymi. Konkurs promuje funkcjonalność modernizowanych i przebudowywanych budynków i budowli, nowoczesność technologii i rozwiązań projektowych, stosowanie nowych technik, nowoczesnych efektywnych i bezpiecznych urządzeń, wysoką jakość wykonawstwa robót budowlanych  i konserwatorskich, efekty ekologiczne, a w przypadku obiektów zabytkowych dbałość o architekturę i ochronę dziedzictwa kulturowego.

Miasto Rawa Mazowiecka również zgłosiło swój udział w konkursie poprzez wytypowanie przedsięwzięcia inwestycyjnego tj. - Rewitalizację zabytkowego centrum Rawy Mazowieckiej, zagospodarowanie przestrzeni publicznej Rynku Starego Miasta oraz obszaru staromiejskiego.

Serdecznie zachęcamy Państwa, do oddania głosu na naszą realizację w plebiscycie internetowym konkursu.
 
Jak zagłosować? To proste!
 
1. Wejdź na stronę internetową: ZAGŁOSUJ TUTAJ
2. Kliknij „zagłosuj”, podaj swoje imię i nazwisko, adres mailowy, zaznacz "Nie jestem robotem", a po udanej weryfikacji zatwierdź głos.
3. Na podany adres mailowy wysłany zostanie link do aktywacji głosu, należy go zaakceptować.
4. Gotowe! Twój głos został oddany.
Liczba oddanych głosów będzie aktualizowana o pełnych godzinach. Głosy można oddawać raz na 24 h z jednego adresu IP w każdym województwie. Głosowanie potrwa do 12 maja do godz. 12:00 i jest całkowicie bezpłatne.

"Modernizacja Roku & Budowa XXI wieku" to inicjatywa wytyczająca nowe trendy w budownictwie, promująca najlepsze modernizacje i budowy. Konkurs nagradza inwestorów, wykonawców i projektantów za konkretną realizację jako wspólne dzieło wszystkich trzech podmiotów. Jest to jeden z elementów, który wyróżnia ten konkurs na tle innych tego rodzaju wydarzeń, które zwykle są adresowane tylko do jednej z grup, np. do inwestorów lub projektantów.

 • BANNER - KONKURSU MODERNIZACJA ROKU

Coraz większy ruch na drogach powiatowych krzyżujących się z drogą wojewódzką powoduje coraz więcej frustracji wśród rawskich kierowców.

Pan Rafał Bednarski oraz Pan Krzysztof Chałupka złożyli petycję, pod którą podpisało się 534 mieszkańców Rawy Mazowieckiej o interwencję w wyżej wymienionej sprawie do Sejmiku Województwa Łódzkiego, Rady Powiatu Rawskiego i Rady Miasta Rawa Mazowiecka.

W petycji wskazują na konieczność podjęcia działań przez Zarząd Dróg Wojewódzkich dot. przebudowy skrzyżowań ul. Zamkowa Wola z drogami powiatowymi nr 4110E ul. Targową oraz nr 4134E ul. Opoczyńską. Mają nadzieję, że przebudowa poprawi bezpieczeństwo i płynność ruchu na skrzyżowaniach wskazanych ulic, które są jednymi
z najbardziej ruchliwych w Rawie Mazowieckiej, szczególnie w godz. 7:30-8:00 i 14:00-14:30.

W ślad za petycją mieszkańców ratusz miejski włączył się w wyjaśnienie sprawy. W tym celu w dniu 14.04.2023 r. Piotr Irla – Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka spotkał
z Komisją Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Łodzi, przedstawicielami Starostwa Powiatowego w Rawie Mazowieckiej oraz przedstawicielami Powiatowej Policji w Rawie Mazowieckiej.

Po dłuższych konsultacjach ustalono, że najlepszym rozwiązaniem w tej sprawie będzie przebudowa obydwu skrzyżowań w ruch okrężny (tzw. ronda), co powinno zwiększyć przepustowość i bezpieczeństwo oraz ograniczyć uciążliwość dla kierowców.

Jednak wskazane zmiany przy uwzględnieniu infrastruktury, geometrii drogi, zagospodarowania pasa drogowego (w tym wykup nieruchomości), natężenia i warunków ruchu oraz opinii lokalnej policji, pociągają za sobą długi proces inwestycyjny, który trwa.

Dlatego, Komisja zaproponowała, aby zarządca drogi rozważył możliwości techniczne
i finansowe zastosowania rozwiązania tymczasowego, tj. do czasu wybudowania ronda wyznaczenie pasa prawoskrętu z ul. Targowej w ul. Zamkowa Wola. Natomiast co do skrzyżowania ul. Zamkowa Wola – Opoczyńska – Aleksandrówka, Komisja zasugerowała współpracę pomiędzy Zarządem Dróg Wojewódzkich w Łodzi a zarządcami dróg powiatowych i gminnych w celu ustalenia możliwości technicznych i finansowych wspólnej realizacji ww. przedsięwzięcia inwestycyjnego. Jak podkreśla przedstawiciel Dróg Wojewódzkich w Łodzi – w planie finansowym Zarządu Dróg Wojewódzkich w Łodzi na 2023 r. i Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa łódzkiego nie zostały ujęte środki, które mogłyby być przeznaczone na ten cel.

 • Zdjęcie plenerowe Komisji w sprawie dróg powiatowych i...
 • Zdjęcie plenerowe Komisji w sprawie dróg powiatowych i...
 • Zdjęcie plenerowe Komisji w sprawie dróg powiatowych i...
 • Zdjęcie plenerowe Komisji w sprawie dróg powiatowych i...
 • Zdjęcie plenerowe skrzyzowanie ulic w Rawie Mazowieckiej
 • Zdjęcie plenerowe Komisji w sprawie dróg powiatowych i...

Apel do mieszkańców Rawy Mazowieckiej

Piotr Irla Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka wraz z Józefem Matysiakiem Starostą Rawskim w imieniu Zarządu Powiatu Rawskiego, Burmistrzów i Wójtów z terenu powiatu oraz Parlamentarzystów Ziemi Rawskiej zwracają się z apelem o składanie podpisów poparcia wyposażenia w aparat rezonansu magnetycznego Szpitala im. Świętego Ducha w Rawie Mazowieckiej.

Na terenie szpitala sfinalizowana została budowa parterowego budynku o powierzchni użytkowej 133,54 m2, w którym zlokalizowana jest pracownia rezonansu magnetycznego wraz z niezbędnymi pomieszczeniami pomocniczymi. Budynek jest powiązany z istniejącą kubaturą szpitala, budynkiem oddziału internistycznego i nowym budynkiem bloku operacyjnego. Zadanie w kwocie 2 583 000 zł sfinansowano ze środków powiatu. Koszt zakupu aparatu rezonansu magnetycznego kształtuje się w granicach 5-6 milionów zł. Zarząd Powiatu wystąpił o wsparcie finansowe zakupu aparatu RMI m.in. do Ministra Zdrowia oraz Wojewody Łódzkiego.

Powiat Rawski przy bardzo istotnym wsparciu finansowym Miasta Rawa Mazowiecka oraz wszystkich samorządów gminnych z terenu powiatu, oraz środków krajowych zakończył budowę 2-kondygnacyjnego budynku na potrzeby bloku operacyjnego, oraz oddziału intensywnej terapii wraz z wyposażeniem. Inwestycję oddano do użytku 24 marca 2023 roku. Całkowity jej koszt zamknął się w kwocie 20,79 milionów zł.

Starosta Rawski wraz z Burmistrzem Miasta Rawa Mazowiecka, Burmistrzem Miasta i Gminy Biała Rawska, Wójtem Gminy Cielądz, Wójtem Gminy Rawa Mazowiecka, Wójtem Gminy Regnów oraz Wójtem Gminy Sadkowice, przy wsparciu Parlamentarzystów Ziemi Rawskiej, podczas spotkania 24 kwietnia br. podjęli decyzję o wystąpieniu z prośbą do Premiera RP o pomoc w wyposażeniu w aparat rezonansu magnetycznego nowo utworzonej Pracowni RMI w Szpitalu Św. Ducha w Rawie Mazowieckiej oraz o zorganizowaniu zbiórki podpisów mieszkańców Powiatu Rawskiego w tym mieszkańców Miasta Rawa Mazowiecka popierających tę inicjatywę.

W związku z powyższym zwracamy się z apelem o składanie podpisów poparcia wyposażenia w aparat rezonansu magnetycznego Szpitala im. Świętego Ducha na specjalnie przygotowanych listach, które są dostępne w szpitalu, w budynkach starostwa, urzędach miast i gmin. Zapraszamy do zbiórki podpisów organizacje pozarządowe, stowarzyszenia oraz wszystkich chętnych.

Banery

Kalendarium

Banery