Rewitalizacja os. Niepodległości w Rawie Mazowieckiej

Trwa remont układu drogowego oraz pieszego osiedla Niepodległości w Rawie Mazowieckiej.

Zadanie realizowane jest w cyklu dwuletnim. Pierwsza część realizowana jest w IV kwartale 2023 roku, a część druga w I półroczu roku 2024. W ramach rewitalizacji remontowi poddane będą drogi i chodniki osiedlowe.

  • prace przygotowawcze i rozbiórkowe w obrębie bloków nr 6 i 7
  • prace przygotowawcze i rozbiórkowe w obrębie bloków nr 6 i 7
  • prace przygotowawcze i rozbiórkowe w obrębie bloków nr 6 i 7
  • prace przygotowawcze i rozbiórkowe w obrębie bloków nr 6 i 7

Banery

Kalendarium

Banery