lata 2024/2025

Wykaz projektów wybranych do realizacji w ramach Rawskiego Budżetu Obywatelskiego na rok 2024

Herb Rawy Mazowieckiej

W dniu 8 kwietnia 2024 roku wpłynęło oświadczenie autorki projektu „RUCH TO ZDROWIE, ALE I ŚWIETNA ZABAWA” – ZAKUP SPRZĘTU DLA DZIECI ZE STOWARZYSZENIA „DOBRO DZIECI” o chęci realizacji projektu za pozostałą w Rawskim Budżecie Obywatelskim 2024 kwotę 10 000,00 złotych. Projekt ten cieszył się dużym poparciem mieszkańców i otrzymał 365 głosów. W tej sytuacji Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka postanowił dopisać projekt do listy projektów zwycięskich przeznaczonych do realizacji w 2024 roku.

Zaktualizowana lista projektów wybranych przez mieszkańców do realizacji stanowi załącznik do niniejszej informacji.

Wybrane przez mieszkańców projekty będą realizowane w ramach Budżetu Miasta Rawa Mazowiecka na rok 2024.

Wstecz

Banery

Kalendarium

Banery