ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENI CENTRUM

Zagospodarowanie przestrzeni publicznej Rynku Starego Miasta oraz obszaru staromiejskiego

  • ciąg logotypów: od lewej Fundusze Europejskie, Promuje Łódzkie, Miasto Rawa Mazowiecka, Unia Europejska EFRR

      

Niebawem rozpoczną się prace na ulicy Warszawskiej

Od czwartku 25 marca 2021 r. rozpoczną się prace wodno - kanalizacyjne, elektryczne oraz drogowe w obrębie ulicy Warszawskiej, na odcinku od skrzyżowania z ul. Miłą do ul. Łowickiej. Jest to pierwszy etap prowadzący do kompleksowej rewitalizacji Placu Piłsudskiego, która będzie prowadzona w kolejnych miesiącach.

Zanim rozpoczną się roboty na ulicy Warszawskiej, zostanie położona nawierzchnia asfaltowa na ulicy Mickiewicza (od ul. Krakowskiej do ul. Polnej) i ulicy Zamkowej oraz na skrzyżowaniu ulic: Zamkowej, Księdza Skorupki, Krzywe Koło i skrzyżowaniu ulic: Mickiewicza, Miłej, Reymonta.

Z uwagi na zakres prowadzonych prac, prosimy o zwracanie uwagi na organizację ruchu w rejonie ww. ulic i stosowanie się do oznakowania. Dziękujemy za cierpliwość.

  • autor: WRP, data: 2021-03-19
  • ulica Warszawska, w tle kościół pw. NP NMP
  • ulica Warszawska, kierunek na osiedle "Zamkowa Wola"
  • ulica Warszawska, przylegająca do Placu Piłsudskiego, w tle jeden z budynków Urzędu Miasta

Archeologowie przystąpili do prac na Placu Piłsudskiego

W tym tygodniu prace wykopaliskowe na Placu Piłsudskiego rozpoczęli archeologowie. Prace związane są z realizacją projektu rewitalizacji naszego miasta. Teren robót znajduje się pod opieką wojewódzkiego konserwatora zabytków.

Odkrycia archeologiczne z ubiegłego roku pokazały, że obecny Plac Piłsudskiego kryje zabytkowe obiekty, sięgające czasów średniowiecznego miasta lokacyjnego. Na tym etapie realizacji projektu rewitalizacyjnego przewidziano kolejne dwa stanowiska archeologiczne. Zostały one wytyczone w oparciu o mapę centrum, sporządzoną na początku XIX w.

Po zimowej przerwie ruszają prace rewitalizacyjne w centrum

Dodatnie temperatury i zmiana aury na wiosenną pozwalają na wznowienie robót budowlanych w ramach projektu „Rewitalizacja Miasta Rawa Mazowiecka”. Zimowy okres został wykorzystany na ich zaplanowanie oraz skoordynowanie prac z wielu branż, m.in. energetycznej i gazowniczej. 

Jednym z elementów projektu jest skablowanie sieci energetycznej w centrum i zlikwidowanie istniejącej „pajęczyny”. Dzięki uzgodnieniom z przedsiębiorstwem energetycznym, w pierwszej połowie marca PGE S.A. rozpocznie swoje prace w ulicy Miłej.

Zakres i harmonogram robót na najbliższe tygodnie przedstawia się następująco:

Prace rewitalizacyjne odsłoniły bogatą przeszłość miasta

Pierwsze roboty drogowe prowadzone w przestrzeni publicznej centrum, w ramach projektu rewitalizacyjnego, odkryły fragment rynku średniowiecznej Rawy. Trochę się tego spodziewaliśmy. Prace realizowane są w strefie ścisłej ochrony konserwatorskiej, a miasto Rawa Mazowiecka ma przecież średniowieczny rodowód.

Ulica Krakowska
Na długości około 30 m spod ziemi wyłoniły się drewniane konstrukcje. W oparciu o dostępne źródła pisane i znaleziony zabytkowy materiał, w tym kości zwierząt oraz fragmenty ceramiki, archeologowie pracujący na miejscu zidentyfikowali obiekt jako jatkę mięsną z okresu XIV/XV w.
W tamtym czasie główny plac był mniejszy niż dziś, miał kształt prostokąta, a na jego wyposażeniu były jatki mięsne (czyli dzisiejszy rzeźnik) oraz jatki piekarskie. Odnaleziono także części naczyń. Jest to piękna ceramika w kolorze grafitowym, misternie zdobiona, będąca elementem zastawy stołowej oraz naczynia wykorzystywane w kuchni do przechowywania i przyrządzania potraw.

Zagospodarowanie przestrzeni centrum - ruszają prace rewitalizacyjne

Najpierw swoje działania na ulicy Mickiewicza rozpoczną elektrycy, ale nie będzie to miało wpływu na organizację ruchu. Ta zmieni się w momencie, gdy do prac przystąpią drogowcy. W pierwszej połowie lipca zostanie zamknięta ulica Krakowska na odcinku od ul. Warszawskiej do ul. Mickiewicza. W kolejnych tygodniach ciężki sprzęt wjedzie na ulice: Mickiewicza, Kopernika i Przechodnią. Prosimy wszystkich pieszych i zmotoryzowanych mieszkańców o zwracanie uwagi i stosowanie się do oznakowania.

Etapowanie prac
„Zagospodarowanie przestrzeni publicznej rynku starego miasta oraz obszaru staromiejskiego” jest ostatnim, 4. zadaniem z projektu „Rewitalizacja Miasta Rawa Mazowiecka”, dofinansowanego ze środków unijnych.

Ze względu na duży obszar i zakres planowanych robót, inwestycja dotycząca zagospodarowania przestrzeni będzie realizowana etapami. Pozwoli to na ograniczenie niedogodności i uciążliwości związanych z prowadzonymi pracami. Do końca tego roku roboty będą toczyły się głównie na wymienionych wyżej ulicach.

W przyszłym roku z pracami przeniesiemy się do ścisłego centrum, obejmującego m.in. Plac Piłsudskiego, Plac Wolności, ulicę Wyszyńskiego. I podobnie jak teraz, roboty będą prowadzone etapami, a nie równolegle na całym obszarze. Przed rozpoczęciem tej fazy inwestycji, zapoznamy Państwa z harmonogramem działań.

Banery

Kalendarium

Banery