2015

Ankieta dla podmiotów zainteresowanych realizacją projektów w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji (LPR) Miasta Rawa Mazowiecka na lata 2015-2025

Zapraszamy do wzięcia udziału w ankiecie nt. potrzeb w zakresie poprawy jakości życia w mieście. Badanie jest przeprowadzane w związku z opracowywaniem dokumentu pn. „Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Rawa Mazowiecka na lata 2015-2025", który stanowi podstawowy instrument zintegrowanego podejścia do spraw rewitalizacji w mieście.

Głównym celem rewitalizacji jest przezwyciężenie negatywnych zjawisk występujących na wyznaczonym obszarze w sferze społecznej, przestrzennej, gospodarczej i środowiskowej. Dzięki wspólnemu działaniu możliwa będzie poprawa jakości życia i pracy w mieście.

Jakie projekty/pomysły można zgłaszać?

Zgłaszać można typowe projekty remontowo-budowlane, projekty społeczne lub gospodarcze, a także pomysły na zagospodarowanie wolnych przestrzeni, na działania społeczne lub kulturalne. Warunkiem koniecznym jest, aby projekt przyczyniał się do odnowy wyznaczonego obszaru i – tym samym – miasta.

Jedno zgłoszenie może dotyczyć tylko jednego projektu, np. miejsca, którego zagospodarowanie ma ulec zmianie, nieruchomości, która wymaga odnowy, działania służącego rozwiązaniu powszechnego problemu społecznego, rozwiązania barier dla rozwoju przedsiębiorstw itp. W razie potrzeby ten sam podmiot (np. organizacja, przedsiębiorca itp.) może złożyć więcej niż jedną propozycję, wypełniając ankietę więcej niż 1 raz.

UWAGA!  Ankieta służy zbieraniu informacji na potrzeby opracowania analizy do oceny sytuacji w poszczególnych obszarach miasta i zaproponowania głównych kierunków działań naprawczych. Jej wyniki będą wykorzystane do przygotowania projektu „Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Rawa Mazowiecka na lata 2015-2025”, który będzie szczegółowo omówiony w trakcie konsultacji społecznych. Prosimy o rzetelne wypełnienie formularza, ponieważ przekazane przez Państwa informacje mają dla nas duże znaczenie w określaniu wszystkich uczestników rewitalizacji Rawy Mazowieckiej.

Fakt złożenia ankiety nie oznacza automatycznego uwzględnienia proponowanego projektu w „Lokalnym Programie Rewitalizacji Miasta Rawa Mazowiecka na lata 2015-2025”.

Kto może zgłaszać projekty?

Zgłaszającymi mogą być obok instytucji samorządowych m.in. organizacje pozarządowe, przedsiębiorstwa, kościoły i związki wyznaniowe, instytucje kultury, spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, TBS, instytucje intergracji i aktywizacji społecznej. W imieniu tych podmiotów mogą występować osoby, które ukończyły 18 rok życia.

Jak można zgłaszać propozycje projektów rewitalizacyjnych?

Kliknij w link: "Formularz kwestionariusza ankiety" i wypełnij ankietę on-line  

lub

Wypełnij interaktywny formularz ankiety, zapisz go i wyślij na adres um@rawamazowiecka.pl wpisując w temacie/tytule maila „ankieta LPR”

lub

Wypełnij oraz wrzuć do urny ankietę w wersji papierowej dostępną w siedzibie Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka, pl. Piłsudskiego 5 (hol główny na parterze budynku).
Ankietę można składać do dnia 28 września 2015 r.

 


 

Wstecz

Banery

Kalendarium

Banery