Podstrony strony Konsultacje społeczne i spotkania z mieszkańcami

Konsultacje społeczne i spotkania z mieszkańcami

Konsultacje społeczne to proces, w którym przedstawiciele władz przedstawiają obywatelom swoje plany dotyczące aktów prawnych, inwestycji lub innych przedsięwzięć, które będą miały wpływ na życie codzienne obywateli. Konsultacje nie ograniczają się tylko do przedstawienia tych planów, ale także do wysłuchania opinii na ich temat, ich modyfikowania i informowania o ostatecznej decyzji. Konsultacje społeczne to sposób uzyskiwania opinii, stanowisk i propozycji od instytucji i osób, których w sposób bezpośredni lub pośredni dotkną skutki proponowanych przez  administrację działań.

Przeprowadzanie konsultacji społecznych w samorządzie jest regulowane przepisami prawnymi. Zgodnie z tymi przepisami rząd i samorządy mogą przeprowadzić konsultacje społeczne w przypadkach przewidzianych ustawą oraz w innych sprawach ważnych dla wspólnot samorządowych.

W tej zakładce znajdują się wiadomości o konsultacjach społecznych i spotkaniach z mieszkańcami Rawy Mazowieckiej odnośnie rewitalizacji miasta, które odbywały się na przestrzeni ostatnich lat.

Banery

Kalendarium

Banery