Konsultacje społeczne - plan miejscowy dla obrębu nr 4

Forum Lokalne - 27 listopada 2019 r. o godz. 16:00

W dniu 27 listopada b.r. o godzinie 16:00 w Szkole Podstawowej nr 2 odbyło się spotkanie z mieszkańcami miasta w ramach Forum Lokalnego, będącego częścią konsultacji społecznych przed wyłożeniem do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rawa Mazowiecka, obręb ewidencyjny Nr 4.

Spotkanie miało na celu zaprezentowanie projektu miejscowego planu dla obrębu nr 4 w formie tekstu i rysunków oraz wizualizacji zaproponowanych ustaleń planu w zakresie kolorystyki elewacji i dachów.

Spotkanie rozpoczął Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka - Piotr Irla, który wprowadził mieszkańców w tematykę planowania przestrzennego w Rawie Mazowieckiej. Następnie, głos zabrał Jacek Dębczyński - ekspert ds. komunikacji społecznej, reprezentujący RESPublic Sp. z o.o. i przedstawił założenia konsultacji społecznych, które realizuje Miasto Rawa Mazowiecka w związku z  otrzymanym grantem w ramach projektu dofinansowanego z Funduszy Europejskich "Rozwinięcie zasobów ludzkich i rzeczowych do prowadzenia procesu pogłębionych konsultacji i monitoringu społecznego w obszarze zagospodarowania i planowania przestrzennego w 20 gminach z terenu całej Polski".

Najważniejszą częścią spotkania było omówienie zmian, które zostały wprowadzone do projektu miejscowego planu dla obrębu 4. Andrzej Bargieła - projektant planu przedstawił założenia nowego planu na przykładzie terenu położonego przy ulicy Wyszyńskiego.

Następnie zaprezentowano mieszkańcom wizualizację ustaleń planu w zakresie kolorystyki elewacji i dachów dla zabudowy położonej w obszarze Strefy ścisłej ochrony konserwatorskiej. Ustalenia w zakresie kolorystyki elewacji w planie miejscowym to dopełnienie rozpoczętego już procesu Rewitalizacji Miasta Rawa Mazowiecka. Wizualizacja kolorystyki elewacji dla zabudowy na fragmencie ulicy Wyszyńskiego i Planu Marszałka Józefa Piłsudskiego została wykonana przez lokalnego projektanta - Mariusza Mikinę.

Na zakończenie spotkania odbyła się dyskusja. Mieszkańcy zadawali pytania dotyczące procedur związanych z wykonaniem remontu elewacji, planowanych miejsc parkingowych na obszarze rewitalizacji, planowania powierzchni terenów zielonych w mieście a także poruszyli bieżące sprawy dotyczące sytuacji w mieście.

Dziękujemy mieszkańcom za udział w spotkaniu konsultacyjnym i zapraszamy do dalszego udziału w konsultacjach społecznych przed wyłożeniem do publicznego wglądu projektu planu miejscowego dla obrębu 4.

Więcej informacji o konsultacjach społecznych do planu miejscowego dla obrębu 4 miasta Rawa Mazowiecka mogą się Państwo dowiedzieć w Wydziale Gospodarki Terenami Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka (Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 4, pokój  nr  19, tel. (46) 814-43-05).  

zdjęcia ze spotkania

 • Forum Lokalne - 27 listopada 2019 r.
 • Forum Lokalne - 27 listopada 2019 r.
 • Forum Lokalne - 27 listopada 2019 r.
 • Forum Lokalne - 27 listopada 2019 r.
 • Forum Lokalne - 27 listopada 2019 r.
 • Forum Lokalne - 27 listopada 2019 r.
 • Forum Lokalne - 27 listopada 2019 r.
 • Forum Lokalne - 27 listopada 2019 r.

zdjęcia stanu obecnego zabudowy

 • Konsultacje społeczne
 • IMG_20191021_135633
 • IMG_20191021_135906
 • IMG_20191021_135701
 • IMG_20191021_140214
 • IMG_20191021_140431
 • IMG_20191021_140542

wizualizacja

 • ul Warszawska 01
 • ul Warszawska 02
 • ul Warszawska 03
 • ul Warszawska 04
 • ul Warszawska 05
 • ul Warszawska 06
 • ul Warszawska 07
 • ul Warszawska 08
 • ul Warszawska 09
 • ul Warszawska 10
 • ul Wyszynskiego 01
 • ul Wyszynskiego 02
 • ul Wyszynskiego 03
 • ul Wyszynskiego 04
 • ul Wyszynskiego 05
 • ul Wyszynskiego 06
 • ul Wyszynskiego 07

Wstecz

Banery

Kalendarium

Banery