2021

Budżet Obywatelski na 2021 rok - informacja dla mieszkańców

W ramach Budżetu Obywatelskiego będą realizowane projekty mieszczące się w katalogu zadań własnych miasta Rawa Mazowiecka. Zadania wybrane w danym roku w trybie i na zasadach określonych Regulaminem zostaną wpisane do projektu budżetu Miasta Rawa Mazowiecka na rok następny. Ustala się kwotę w wysokości 200 tys. zł do wykorzystania w roku budżetowym 2021 w ramach Budżetu Obywatelskiego.

  • data: 2020-08-10

Zarządzenie Nr 127/2019 Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 14 listopada 2019 r. w sprawie powołania Zespołu ds. Budżetu Obywatelskiego Gminy Miasto Rawa Mazowiecka.

UCHWAŁA NR IX/76/19 RADY MIASTA RAWA MAZOWIECKA z dnia 1 sierpnia 2019 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać projekt Budżetu Obywatelskiego w Gminie Miasto Rawa Mazowiecka.

Wstecz

Banery

Kalendarium

Banery