Podstrony strony Rawski Budżet Obywatelski

Rawski Budżet Obywatelski

Rawski Budżet Obywatelski

Budżet Obywatelski to przedsięwzięcie mające na celu rozszerzenie możliwości zaangażowania mieszkańców w proces decydowania o wydatkach jednostki samorządowej, a przez to o jej działaniach wpływających na nasze otoczenie. Mieszkańcy mogą zgłaszać projekty zadań, udzielać poparcia dla pomysłów innych autorów, a ostatecznie głosować na najciekawsze inicjatywy. W ramach budżetu można zgłaszać projekty, których realizacja jest możliwa w trakcie jednego roku kalendarzowego. Również Program Rewitalizacji przewiduje możliwość przeznaczenia części środków z Budżetu Obywatelskiego na realizację zadań w obszarze rewitalizacji. Na realizację projektów na tym właśnie obszarze zostanie przeznaczona jedna czwarta środków Budżetu Obywatelskiego. W 2017 roku na obszarze rewitalizacji udało się np. zamontować defibrylator AED przy budynku Biblioteki Miejskiej, zakupić kosiarkę samojezdną przeznaczoną do pielęgnacji zieleni na zamku oraz zamontować stacje napraw rowerów. W 2018 roku zorganizowano koncert muzyki chrześcijańskiej pod tytułem „Koncert Uwielbienia” na Zamku Książąt Mazowieckich. Szczegóły dotyczące zgłaszania, weryfikacji oraz wyboru projektów dostępne są w regulaminie Rawskiego Budżetu Obywatelskiego. Zgłaszane projekty muszą być zgodne z prawem oraz mieścić się w granicach zadań i kompetencji Miasta Rawa Mazowiecka.

Zachęcamy mieszkańców do zgłaszania propozycji, które mogą być realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego, w szczególności projektów, których realizacja wpisze się w obszar rewitalizacji.

Banery

Kalendarium

Banery