2018

Rekordowy Budżet Obywatelski 2018

W dniu 29 stycznia 2018 roku Zespół ds. Budżetu Obywatelskiego wypracował oficjalne wyniki Rawskiego Budżetu Obywatelskiego 2018.
Ten budżet okazuje się rekordowy pod wieloma względami. Największa liczba zgłoszonych wniosków do BO, największa liczba zakwalifikowanych wniosków, rekordowa liczba głosujących. Rekordowy również pod względem liczby wniosków, które otrzymają środki na realizację, aż 11 z nich.

Na wnioski zakwalifikowane do Budżetu Obywatelskiego 2018 głosujemy do 11 stycznia

Trwa głosowanie na wnioski złożone do Budżetu Obywatelskiego 2018, które zakończy się 11 stycznia. Dlatego też chętnych do udzielania poparcia któremuś z wniosków zachęcamy do oddawania głosów. Listy wniosków dostępne są w zakładce budżet obywatelski i znajduje się na nich 16 zakwalifikowanych projektów. Wybrane przez mieszkańców projekty zostaną zrealizowane w 2018 roku, a na ich realizację ustalono kwotę w wysokości 200 tys. zł.

Od dziś można głosować na wnioski zakwalifikowane do Budżetu Obywatelskiego 2018

Od dzisiaj rozpoczęło się głosowanie na wnioski złożone do Budżetu Obywatelskiego. Głosowanie trwać będzie do 11 stycznia. Listy wniosków dostępne są w zakładce budżet obywatelski i znajduje się na nich 16 zakwalifikowanych projektów. Wybrane przez mieszkańców projekty zostaną zrealizowane w 2018 roku, a na ich realizację ustalono kwotę w wysokości 200 tys. zł.

Budżet obywatelski – zmiana harmonogramu

W związku z wpływem aż 27 wniosków do Budżetu Obywatelskiego na 2018 rok Zespół wniósł do burmistrza miasta wniosek o przedłużenie procedury oceny wniosków i przesunięcie terminów głosowania. Burmistrz przychylił się do wniosku Zespołu i przesunął terminy rozstrzygnięć.

Budżet Obywatelski na 2018 rok - informacja dla mieszkańców

W ramach Budżetu Obywatelskiego będą realizowane projekty mieszczące się w katalogu zadań własnych miasta Rawa Mazowiecka.
Zadania wybrane w danym roku w trybie i na zasadach określonych Regulaminem zostaną wpisane do projektu budżetu Miasta Rawa Mazowiecka na rok następny.
Ustala się kwotę w wysokości 200 tys. zł do wykorzystania w roku budżetowym w ramach Budżetu Obywatelskiego.

Banery

Kalendarium

Banery