2021

WYKAZ PROJEKTÓW WYBRANYCH DO REALIZACJI w ramach Budżetu Obywatelskiego w Gminie Miasto Rawa Mazowiecka na 2021 rok.

Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka informuje, że na posiedzeniu w dniu 29 października 2020 roku Zespół ds. Budżetu Obywatelskiego przedstawił wyniki głosowania na projekty zgłoszone do Rawskiego Budżetu Obywatelskiego 2021. Należy podkreślić ogromne zainteresowanie projektami wśród mieszkańców miasta, a ilość głosów świadczy o czynnym włączeniu się rawian w tworzenie Budżetu Obywatelskiego w Gminie Miasto Rawa Mazowiecka na rok 2021.

Wykaz projektów do głosowania w ramach Budżetu Obywatelskiego gminy miasto Rawa Mazowiecka na 2021 rok

Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka informuje, że na posiedzeniu w dniu 08 października 2020 roku Zespół ds. Budżetu Obywatelskiego zaopiniował projekty zgłoszone do Rawskiego Budżetu Obywatelskiego 2021. Wykaz projektów dopuszczonych do głosowania z podziałem na obszar rewitalizacji i pozostały teren stanowi załącznik nr 1 do niniejszej informacji.

Zespół ds. Budżetu Obywatelskiego zweryfikował projekty zgłoszone do Rawskiego Budżetu Obywatelskiego 2021.

Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka informuje, iż do Budżetu Obywatelskiego gminy Miasto Rawa Mazowiecka na rok 2021 zgłoszonych zostało 31 projektów. Na spotkaniu w dniu 18 września 2020 roku Zespół ds. Budżetu Obywatelskiego zweryfikował pod względem formalno-prawnym i merytorycznym projekty zgłoszone do Rawskiego Budżetu Obywatelskiego 2021. Wykaz projektów wraz ze wstępnym kosztem ich realizacji i wynikiem weryfikacji przez Zespół zamieszczono w tabeli stanowiącej załącznik do tej informacji.

Rozpoczynamy nabór wniosków do Rawskiego Budżetu Obywatelskiego 2021

Zgłoszeń można dokonywać w terminie od dnia 26 sierpnia 2020 roku do dnia 10 września 2020 roku. Uprawnionymi do zgłaszania zadań są wszyscy mieszkańcy Rawy Mazowieckiej.Zgłaszanym zadaniem może być każdy pomysł, mający wpływ na rozwój miasta i zaspokojenie potrzeb jego mieszkańców. Każdy uprawniony może zgłosić jeden projekt do Budżetu Obywatelskiego. Zgłoszeń zadań dokonywać należy na formularzu zgłoszeniowym (wraz z listą poparcia), według wzoru.

Budżet Obywatelski na 2021 rok - informacja dla mieszkańców

W ramach Budżetu Obywatelskiego będą realizowane projekty mieszczące się w katalogu zadań własnych miasta Rawa Mazowiecka. Zadania wybrane w danym roku w trybie i na zasadach określonych Regulaminem zostaną wpisane do projektu budżetu Miasta Rawa Mazowiecka na rok następny. Ustala się kwotę w wysokości 200 tys. zł do wykorzystania w roku budżetowym 2021 w ramach Budżetu Obywatelskiego.

Banery

Kalendarium

Banery