2020

Wykaz projektów wybranych do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego w Gminie Miasto Rawa Mazowiecka na 2020 rok.

Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka informuje, że na posiedzeniu w dniu 30 grudnia 2019 roku Zespół ds. Budżetu Obywatelskiego przedstawił wyniki głosowania na projekty zgłoszone do Rawskiego Budżetu Obywatelskiego 2020. Należy podkreślić ogromne zainteresowanie projektami wśród mieszkańców miasta, a ilość głosów świadczy o czynnym włączeniu się rawian w tworzenie Budżetu Obywatelskiego w Gminie Miasto Rawa Mazowiecka na rok 2020.

Wykaz projektów do głosowania w ramach Budżetu Obywatelskiego gminy miasto Rawa Mazowiecka na 2020 rok.

Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka informuje, że na posiedzeniu w dniu 11 grudnia 2019 roku Zespół ds. Budżetu Obywatelskiego zaopiniował projekty zgłoszone do Rawskiego Budżetu Obywatelskiego 2020.
Wykaz projektów w obszarze rewitalizacji dopuszczonych do głosowania stanowi załącznik nr 1 do niniejszej informacji.
Wykaz projektów poza obszarem rewitalizacji dopuszczonych do głosowania stanowi załącznik nr 2 do niniejszej informacji.

Zespół ds. Budżetu Obywatelskiego zweryfikował projekty zgłoszone do Rawskiego Budżetu Obywatelskiego 2020.

Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka informuje, iż do Budżetu Obywatelskiego gminy Miasto Rawa Mazowiecka na rok 2020 zgłoszonych zostało 31 projektów. Na spotkaniu w dniu 27 listopada 2019 roku Zespół ds. Budżetu Obywatelskiego zweryfikował pod względem formalno-prawnym i merytorycznym projekty zgłoszone do Rawskiego Budżetu Obywatelskiego 2020. Wykaz projektów wraz ze wstępnym kosztem ich realizacji i wynikiem weryfikacji przez Zespół zamieszczono w tabeli stanowiącej załącznik do tej informacji.

Lista projektów zgłoszonych w ramach Budżetu Obywatelskiego Miasta Rawa Mazowiecka 2020 r.

Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka informuje, iż do Budżetu Obywatelskiego gminy Miasto Rawa Mazowiecka na 2020 zgłoszonych zostało 31 projektów. Projekty te będą przedmiotem weryfikacji formalno – prawnej przez Zespół ds Budżetu Obywatelskiego powołany przez Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka. Wyniki weryfikacji zostaną ogłoszone w dniu 29 listopada 2019 roku.

Banery

Kalendarium

Banery