Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Termin składania oświadczeń o wartości sprzedaży napojów alkoholowych za 2023 r.

Termin składania oświadczeń o wartości sprzedaży napojów alkoholowych za 2023 r. W dniu 31 stycznia 2024 roku mija termin złożenia oświadczenia o wartości sprzedaży napojów alkoholowych za rok 2023 oraz dokonania opłaty I raty za korzystanie z zezwolenia. W miarę możliwości prosimy o dołączenie do oświadczenia kserokopii raportu rocznego z kasy fiskalnej ze sprzedaży napojów alkoholowych w 2023 r.

Termin złożenia oświadczeń o wartości sprzedaży napojów alkoholowych

W dniu 31 stycznia 2021 roku mija termin złożenia oświadczenia o wartości sprzedaży napojów alkoholowych za rok 2020 oraz dokonania opłaty I raty za korzystanie z zezwolenia.

  • data: 2018-12-17

Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26 października 1982 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 487 ze zmianami). Napojem alkoholowym w rozumieniu niniejszej ustawy jest produkt przeznaczony do spożycia, zawierający alkohol etylowy pochodzenia rolniczego w stężeniu przekraczającym 0,5% objętościowych alkoholu.
Zezwolenia na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych wydawane są w ramach ustalonego przez Radę Miasta limitu maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Miasta Rawa Mazowiecka.

Banery

Kalendarium

Banery