UM Rawa Mazowiecka

Kalendarz, imieniny

Wtorek, 24 Listopada 2020, Imieniny: Emmy, Jana, Aleksandry

Ułatwienia dostępu

Animacja

Ścieżka nawigacyjna

Strategie plany i programy lokalne » Strategia rozwoju elektromobilności dla Miasta Rawa Mazowiecka do roku 2030 »

Sprawdź pogodę

Menu

Dodatkowe linki

Banery

https://www.facebook.com/UMRawaMazowiecka
System informacji przestrzennej

Kalendarz imprez

Banery

wirtualny spacer Rawa Mazowiecka

Treść strony

Strategia rozwoju elektromobilności dla Miasta Rawa Mazowiecka do roku 2030

W ramach realizacji przedsięwzięcia został przygotowany dokument - strategia dotycząca rozwoju elektromobilności na terenie miasta do roku 2030. Realizacja zadania została zlecona podmiotowi zewnętrznemu. W ramach strategii Miasto zakłada następujące działania:

1. Zwiększenie wykorzystania ekologicznych środków transportu (np. rower), ruchu pieszego oraz poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym (np. strefa ruchu uspokojonego).

2. Określenie możliwości utworzenia spójnej sieci dróg rowerowych wraz z rozbudową infrastruktury rowerowej.

3. Określenie możliwości rozbudowy sieci infrastruktury ładowania pojazdów elektrycznych i utworzenie, w miarę możliwości, co najmniej jednego takiego punktu.

Wdrożenie strategii ma przyczynić się do zmiany sposobu korzystania ze środków transportu na rzecz większego wykorzystania alternatywnych środków transportu, np. rower lub transport zbiorowy. Opracowanie strategii pozwoli  na określenie możliwości przygotowania  wstępnego harmonogramu rozbudowy ścieżek rowerowych, które dadzą szanse   na większy udział transportu rowerowego w życiu codziennym mieszkańców. Strategia stworzy także podstawę do włączenia się do ogólnopolskiej sieci ładowania pojazdów. Strategia pozwoli ocenić bezpieczeństwo energetyczne jednostki samorządu terytorialnego i przygotować harmonogram ewentualnych działań przyczyniających się do rozwoju infrastruktury ładowania pojazdów elektrycznych. Wszystkie te działania przyczynią się do zmniejszenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery poprzez większe wykorzystanie rozwiązań przyjaznych dla środowiska.

Przygotowanie strategii rozwoju elektromobilności służy realizacji celów wynikających m.in. z Programu Rozwoju Elektromobilności w ramach Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju (SOR), w tym w szczególności z:

- Planu Rozwoju Elektromobilności "Energia do przyszłości", przyjętego przez Radę Ministrów dnia 16.03.2017 r.

- krajowych ram polityki rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych, przyjętych przez Radę Ministrów dnia 29.03.2017 r.

- Ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych

Zadanie sfinansowano ze środków NFOŚiGW

  • -

Baner

Logo Unii Europejskiej

Banery

WFOŚiGW w Łodzi
Baner do linku "Na co idą moje pieniądze"
https://www.rawamazowiecka.pl/2876,nfosigw
czujniki powietrza- Rawa Mazowiecka
Podatki lokalne na 2020 rok
baner Rawska e-oświata
Baner prowadzący do projektu: Poprawa warunków bazy oświatowej na terenie miasta Rawa Mazowiecka
Projekt: Budowa i wdrożenie Systemu Informacji Przestrzennej Miasta Rawa Mazowiecka wraz z utworzeniem metadanych dla zbiorów i usług danych przestrzennych z tematu "zagospodarowanie przestrzenne"
baner strona rewitalizacja
Program ograniczania niskiej emisji

Miasta partnerskie

Zapraszamy Państwa do poznania miast partnerskich Rawy Mazowieckiej

E-kartki

Stopka strony

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.