Przypominamy o terminie płatności

Opłaty lokalne - terminy płatności

Informujemy, że zbliża sie termin płatności

do 15 marca 2021 roku

  • podatek od nieruchomości
  • podatek rolny i leśny
  • łączne zobowiązanie pieniężne

Wpłaty dokonujemy w kasie Urzędu Miasta lub na indywidualne konta bankowe podatnika wskazane w decyzjach podatkowych.

 

Do 31 marca 2021 roku - użytkowanie wieczyste.

 

Opłaty za odpady komunalne uiszcza się co 2 miesiące:

  • I rata do końca lutego
  • II rata do końca kwietnia
  • III rata do końca czerwca
  • IV rata do końca sierpnia
  • V rata do końca pażdziernika
  • VI rata do końca grudnia.

Banery

Kalendarium

Banery