Przypominamy o terminie płatności

Opłaty lokalne - terminy płatności

Informujemy, że zbliża się termin płatności 

do 15 marca  2021 roku

- podatek od nieruchomości

- podatek rolny i leśny,

 

do 31 marca 2021 roku

- użytkowanie wieczyste.

 

 

 

Opłaty za odpady komunalne uiszcza się co 2 miesiące.

 

 

 

Banery

Kalendarium