Podstrony strony Dofinansowanie dla Ochotniczej Straży Pożarnej

Dofinansowanie dla Ochotniczej Straży Pożarnej

Dofinansowanie dla OSP w 2019 roku

W dniu 21 sierpnia br. Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka Piotr Irla podpisał  z Zarządem Województwa Łódzkiego umowę o dofinansowanie zakupu dla rawskiej Ochotniczej Straży Pożarnej sprzętu służącego ochronie życia , zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem. Dotacja w wysokości 13 800,00 zł  zostanie przeznaczona na zakup ubrań specjalnych (kurtka i spodnie w komplecie) oraz suchego skafandra ratowniczego z ocieplaczem, kapturem i rękawicami dla OSP Rawa Mazowiecka.

Zadanie jest współfinansowane z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego w ramach pomocy finansowej dla jednostek samorządu terytorialnego województwa łódzkiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań w zakresie zakupu sprzętu służącego ochronie życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych.

  • Zestawienie logotypów województwa łódzkiego

Dofinansowanie dla OSP w 2018 roku

7 czerwca 2018 r. została zawarta umowa pomiędzy Miastem Rawa Mazowiecka a Ministrem Sprawiedliwości. Umowa dotyczyła dofinansowania zakupu sprzętu ratowniczego przeznaczonego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Rawie Mazowieckiej. Zadanie współfinansowano ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości. Projekt ma na celu doposażyć jednostki OSP w całym kraju w sprzęt niezbędny do udzielania pomocy pokrzywdzonym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa, m. in. pomoc ofiarom wypadków komunikacyjnych. Otrzymane środki są przeznaczone na zakup zestawu ratownictwa medycznego z noszami typu deska, zestawu uniwersalnych podpór i klinów do stabilizacji pojazdów oraz zestawu wysokociśnieniowych poduszek pneumatycznych.

 

 

 

  • Logotyp Ministerstwa Sprawiedliwości

W wyniku umowy, którą Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka Dariusz Misztal podpisał z Zarządem Województwa Łódzkiego  w dniu 26 lipca 2018 r., zostanie dofinansowany zakup sprzętu ratowniczego dla rawskiej Ochotniczej Straży Pożarnej. Dzięki dotacji z budżetu województwa strażacy ochotnicy zostaną zaopatrzeni  w defibrylator oraz suchy skafander z ocieplaczem. Przydadzą się one zwłaszcza w sezonie jesienno- zimowym podczas akcji prowadzonych na wodzie. A warto wiedzieć, że OSP w Rawie jest jedyną jednostką w powiecie posiadającą przeszkolenie w zakresie nurkowania.Nowe wyposażenie wpłynie więc na bezpieczeństwo i skuteczność działań strażaków, a tym samym na powodzenie akcji ratowniczych.  

  • Logo informujące o dofinansowaniu przez Województwo Łódzkie

W 2018 roku Miasto Rawa Mazowiecka udzieliło OSP w Rawie Mazowieckiej  dofinansowania w formie dotacji w wysokości 200 000,00 zł na zakup nowego samochodu ratowniczo gaśniczego. Pozostałe instytucje, które udzieliły dofinansowania to: Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej - dofinansowanie w wysokości 185 000,00 zł, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi - dofinansowanie w wysokości 250 000,00 zł oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - dofinansowanie w wysokości 150 000,00 zł. Zakupiono średni samochód ratowniczo gaśniczy zabudowany przez firmę STOLARCZYK na podwoziu MAN 13.290 o mocy silnika 290 KM i napędzie terenowym 4×4.

  • Logotyp Państwowej Straży Pożarnej
  • Logotyp Miasta Rawa Mazowiecka
  • Logotyp Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i...
  • Logo Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i...

Banery

Kalendarium

Banery