UM Rawa Mazowiecka

Kalendarz, imieniny

Czwartek, 25 Kwietnia 2019, Imieniny: Marka, Jarosława, Erwiny

Ułatwienia dostępu

Animacja

Ścieżka nawigacyjna

Sprawdź pogodę

Menu

Dodatkowe linki

Banery

https://www.facebook.com/UMRawaMazowiecka
System informacji przestrzennej

Kalendarz imprez

Banery

baner zalew

Treść strony

Zadanie dofinansowane z NFOŚiGW

ZWIĘKSZENIE MOŻLIWOŚCI RETENCYJNYCH oraz PRZECIWDZIAŁANIE POWODZI I SUSZY NA TERENACH NIZINNYCH RAWY MAZOWIECKIEJ Etap I- REMONT ELEMENTÓW BUDOWLI ZBIORNIKA WODNEGO DOLNA W RAWIE MAZOWIECKIEJ

Wartość ogólna zadania: 1 387 901 zł
Dotacja NFOŚiGW: 743 235 zł

Cel projektu
Główne cele przedsięwzięcia to:
- eliminacja zagrożenia wystąpienia awarii zbiornika Dolna;
-ochrona przeciwpowodziowa miasta Rawa Mazowiecka oraz pobliskich miejscowości, m.in.: Żydomice, Niwna, Kurzeszyn, Kurzeszynek i Konopnica;
- wspomaganie ochrony przeciwpowodziowej doliny rzeki Rawki;
- optymalizacja gospodarowania wodą w obrębie zbiorników Dolna i Tatar z uwzględnieniem remontu ekranu i falochronu zapory czołowej zbiornika Dolna;
- umożliwienie kontrolowanego spływu wód poniżej zbiornika wodnego Dolna;
- zapobieganie powstawaniu lub minimalizacja negatywnych skutków zjawisk naturalnych, takich jak niszczące działanie wód wezbraniowych, powodzie i podtopienia na terenach wzdłuż rzeki Rawki;
- utrzymywanie założonego poziomu wód w zbiorniku i zapobieganie drastycznym spadkom lustra wody w okresach susz poprzez jej retencjonowanie w zbiorniku oraz regulowanie poziomu wód w zbiorniku w okresach wiosennych roztopów lub długotrwałych nawalnych deszczy.

Zakładane efekty
Planuje się osiągnięcie następujących efektów:
- bezpośrednio ochroną przeciwpowodziową zostanie objętych ok. 1030 mieszkańców miasta Rawa Mazowiecka;
- pośrednio ochroną przeciwpowodziową zostanie objętych ok. 18 000 mieszkańców miasta, w tym ok. 1200 mieszkańców zamieszkujących obszar poza granicami miasta (miejscowości położone wzdłuż rzeki w obrębie gminy Rawa Mazowiecka);
- ochrona przeciwpowodziowa miasta o powierzchni 14 km²;
- ochrona przeciwpowodziowa terenów miasta, które zgodnie z mapą obszarów zalewowych są bezpośrednio zagrożone powodzią stanowiących obszar o powierzchni około 55,11 ha ( w oparciu o mapy ryzyka terenów zagrożonych powodzią raz na 500 lat);
- ochrona przeciwpowodziowa miejscowości poza miastem będącym wnioskodawcą, pośrednio i bezpośrednio zagrożonych powodzią o powierzchni około 1600 ha (w oparciu o mapy ryzyka terenów zagrożonych powodzią raz na 500 lat).
Zakres prac

Niezbędnych prac remontowych wymaga jaz piętrzący, ekran i falochron zapory czołowej oraz dozbrojenie wlotu - ujęcia Małej Elektrowni Wodnej.

Szczegółowy zakres prac to:
1. roboty rozbiórkowe
2. roboty budowlane
2.1. remont sekcji przelewów jazu piętrzącego- 3 wanny przelewowe
2.1.1. wykonanie konstrukcji żelbetowych koryt przelewów
2.1.2. odtworzenie dylatacji konstrukcyjnych, konserwacja powierzchni konstrukcji przelewów, uszczelnienia sekcji dylatacji wraz z uzupełnieniem zamknięć remontowych upustów dennych
2.2. remont podpór i konstrukcji kładki służbowej łączącej zaporę czołową ze studnią upustów dennych- długości 16,8m
2.3. wykonanie urządzeń do zimowego utrzymania przelewów (materace odciążające rozpór lodu, platforma do konserwacji i zimowego utrzymania przelewów)
2.4. remont elementów budowli zbiornika wodnego Dolna w Rawie Mazowieckiej- remont i dozbrojenie ujęcia Małej Elektrowni Wodnej
2.5. remont elementów budowli zbiornika wodnego Dolna w Rawie Mazowieckiej- remont ekranu i falochronu zapory czołowej
 

Zalew Tatar - dofinansowanie na remont jazu

W dniu 13 lutego 2019 r. Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka Piotr Irla podpisał z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej umowę w sprawie udzielenia dofinansowania projektu, którego przedmiotem jest remont elementów budowli zbiornika wodnego Dolna w Rawie Mazowieckiej. Celem przedsięwzięcia jest zwiększenie możliwości retencyjnych oraz przeciwdziałanie powodzi i suszy na terenach nizinnych Rawy Mazowieckiej.

Projekt będzie realizowany w ramach programu NFOŚiGW: „Przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska z likwidacją ich skutków”, a kwota dofinansowania wynosi 743 235,00 zł.

  • autor: Krystyna Florczak

Baner

Program ograniczania niskiej emisji

Banery

Logo Unii Europejskiej
WFOŚiGW w Łodzi
https://www.rawamazowiecka.pl/2876,nfosigw
czujniki powietrza- Rawa Mazowiecka
Podatki lokalne na 2019 rok
baner Rawska e-oświata
Baner prowadzący do projektu: Poprawa warunków bazy oświatowej na terenie miasta Rawa Mazowiecka
Projekt: Budowa i wdrożenie Systemu Informacji Przestrzennej Miasta Rawa Mazowiecka wraz z utworzeniem metadanych dla zbiorów i usług danych przestrzennych z tematu "zagospodarowanie przestrzenne"
baner strona rewitalizacja
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019

Miasta partnerskie

Zapraszamy Państwa do poznania miast partnerskich Rawy Mazowieckiej

E-kartki

Stopka strony

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.