Aktualne konkursy

Pożyczka Płynnościowa dla Podmiotów Ekonomii Społecznej

Projekt jest realizowany przez Polską Fundację Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego „OIC Poland” z  siedzibą w Lublinie w ramach Programu Pożyczka Płynnościowa dla Podmiotów Ekonomii Społecznej (PP dla PES)  na podstawie umowy podpisanej z Bankiem Gospodarstwa Krajowego. Celem instrumentu jest poprawa płynności finansowej podmiotów (PES), poprzez zapewnienie dostępu do preferencyjnej pożyczki płynnościowej z pomocą de minimis. Pożyczka ma  ponadto zapewnić wsparcie dla PES dotkniętych negatywnymi konsekwencjami epidemii COVID-19.

Z pożyczek mogą skorzystać następujące podmioty ekonomii społecznej:

  • przedsiębiorstwa społeczne, w tym spółdzielnie socjalne;
  • podmioty reintegracyjne, w tym Centra Integracji Społecznej (CIS), Kluby Integracji Społecznej (KIS), Zakłady Aktywności Zawodowej (ZAZ), Warsztaty Terapii Zajęciowej (WTZ);
  • organizacje pozarządowe, podmioty lub spółki non profit, o ile udział sektora publicznego w tych spółkach wynosi nie więcej niż 50%;
  • spółdzielnie, których celem jest zatrudnienie, tj. spółdzielnie pracy, inwalidów i niewidomych.

Informacje pochodzą ze strony internetowej organizatora konkursu 

  • data: 2022-12-13

Wstecz

Banery

Kalendarium

Banery