Stowarzyszenie "Przymierze Rodzin"

Stowarzyszenie "Przymierze Rodzin" Terenowy Ośrodek przy Parafii Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Rawie Mazowieckiej

Świetlica Środowiskowa im. bł. Edmunda Bojanowskiego

Klub Młodzieżowego Wolontariatu "Przymierza Rodzin"

ul. Miła 2

96 - 200 Rawa Mazowiecka

tel. (46) 814 - 30 - 12

e-mail: elzbieta.muszynska@wp.pl

Zespół Odpowiedzialnych (Zarząd Terenowego Ośrodka Stowarzyszenia "Przymierze Rodzin" w Rawie Mazowieckiej):

  • Wanda Raczyńska - Sroga
  • Zofia Golianek
  • Grażyna Król
  • Grażyna Chojecka
  • Elżbieta Muszyńska

 

drukuj ()

Stowarzyszenie „Przymierze Rodzin” to katolicka organizacja pozarządowa, której podstawowym celem jest pomoc rodzicom w wychowaniu ich dzieci w duchu nauki Kościoła, aby wyrosły one na dobrych chrześcijan i obywateli. Przymierze Rodzin funkcjonuje w oparciu o Statut Stowarzyszenia, zaś dwa inne dokumenty określają jego cele, kierunki i zasady działania oraz  organizację grup (http://www.pr.opoka.org.pl/zarzad/rodzinyirodzicewpr.htm). Patronem Przymierza Rodzin jest błogosławiony Edmund Bojanowski.                       

Mocne strony naszego stowarzyszenia:<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

Ø     Tworzymy rodzinne środowiska życia chrześcijańskiego w Terenowym Ośrodku „Przymierza Rodzin”

Ø     Dajemy dzieciom możliwość wyrównania szans edukacyjnych i rozwoju aspiracji poznawczych przez prowadzenie od stycznia 2001r. „Świetlicy Środowiskowej”. Latem organizujemy dla nich niepowtarzalne kolonie.

Ø     Dajemy młodzieży szansę na podjęcie odpowiedzialnej pracy społecznej i wychowawczej w Klubie Młodzieżowego Wolontariatu „Przymierza Rodzin”.

Ø     Od kilku lat prowadzimy akcję świątecznych paczek żywnościowych „Rodzina Rodzinie” dla najbardziej potrzebujących rodzin naszego Miasta.

Ø     Prowadzimy trwającą od 2001r. coroczną akcję „Weź sianko na stół wigilijny”, sprawiając radość potrzebującym dzieciom naszej lokalnej społeczności

Ø     Rozpoczęliśmy w czwartym kwartale 2004r. dystrybucję żywności unijnej dla najuboższych mieszkańców Rawy Mazowieckiej.

Ø     Popularyzujemy trzeźwość i abstynencję wśród młodzieży i osób dorosłych, przekazując im umiejętności w zakresie pożytecznego zagospodarowania czasu wolnego.

Przymierze Rodzin pomaga szczególnie:

·                     Rodzinom wielodzietnym

·                     Rodzinom niepełnym i zagrożonym

·                     Młodzieży poszukującej celu drogi.

drukuj ()

  • autor: Arkadiusz Rataj, data: 2004-12-08

Stowarzyszenie "Przymierze Rodzin" posiada status organizacji pożytku publicznego.

Zwracamy się z prośbą o przekazanie 1% Państwa podatku dochodowego na rzecz "Przymierza Rodzin".

Dane niezbędne do przekazania 1% podatku:

Stowarzyszenie "Przymierze Rodzin"

ul. Nowogrodzka 51, 00 - 695 Warszawa

Nasze konto: BRE Bank S.A. 91 1140 1010 0000 3124 9100 1001

Tytuł wpłaty: 1% na rzecz Stowarzyszenia „Przymierze Rodzin” - Świetlica w Rawie Mazowieckiej

Aby uzyskać więcej informacji jak to zrobić zapraszamy na strony: www.jedenprocent.pl <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

drukuj ()

Banery

Kalendarium