Kultura

Rawa Mazowiecka to miasto, w którym ciągle coś się dzieje. Życie kulturalne rawian kwitnie przez cały rok, ale na szczególną uwagę zasługuje plenerowe święto miasta Dni Rawy Mazowieckiej. 
Dni Rawy to odbywające się na terenie Zamku Książąt Mazowieckich koncerty, konkursy, imprezy rekreacyjno-sportowe. Są one odpowiedzią na propozycje składane przez mieszkańców miasta. W programie występują gwiazdy polskiej sceny rozrywkowej jak i wielu wspaniałych debiutantów. Dostosowanie programu do oczekiwań uczestników imprez oraz wysoki poziom artystyczny tego programu sprawiają, że rawianie i nasi liczni goście chętnie biorą w nich udział.

Życie kulturalne rawian

Największą placówką zajmującą się upowszechnianiem kultury w Rawie Mazowieckiej jest Miejski Dom Kultury.
Głównym zadaniem placówki jest: upowszechnianie amatorskich form działalności artystycznej, promocja amatorskiej i profesjonalnej twórczości muzycznej, rozpowszechnianie muzykowania wśród dzieci i młodzieży, propagowanie amatorskiego i profesjonalnego ruchu teatralno-literackiego, poszanowanie pamięci i tożsamości narodowej.

Na parterze Miejskiego Domu Kultury znajduje się sala widowiskowo – kinowa na 300 miejsc, kawiarnia i pomieszczenia biurowe. Na I piętrze: hol wystawowy, sala konferencyjna, pracownia fotograficzna. W piwnicy natomiast są do dyspozycji pracownia plastyczna, sala tańca oraz sale zajęć dla różnych grup działających przy mdk-u.

W  Miejskim Domu Kultury odbywają się koncerty, wykłady, spektakle teatralne, konferencje i szkolenia. Na holu wystawowym prezentowane są prace plastyczne, przygotowane nie tylko przez młodych artystów, którzy uczęszczają na warsztaty w MDK-u, ale również uznanych już adeptów sztuki. W holu odbywają się również wernisaże m.in. sztuki rękodzielniczej, fotografii, dzieł malarskich.

 

Banery

Kalendarium