Ogłoszenia, informacje

Informacja w sprawie zawieszenia pracy Kasy Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka

 Szanowni Państwo,

    W związku z ogólną sytuacją w kraju spowodowaną zagrożeniem koronawirusem z dniem 12 marca 2020 roku Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka zawiesza pracę Kasy Urzędu Miasta do odwołania. 

Wszelkie opłaty prosimy dokonywać poprzez elektroniczne usługi bankowe.

Przypominamy numery rachunków bankowych :

24 9291 0001 0054 2395 2000 0010          
dotyczy:  podatku od nieruchomości ,rolnego, leśnego, od środków transportu, czynszu dzierżawnego , użytkowania  wieczystego ,zajęcie pasa drogowego ,opłaty skarbowej, opłata z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

04 9291 0001 0054 2395 2000 0370
dotyczy: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

87 9291 0001 0054 2395 2000 0040
dotyczy:  vadium , zabezpieczenia należytego wykonania umów , kaucji.

51 9291 0001 0054 2395 2000 0300
dotyczy:  wpłat za udostępnienie danych osobowych , opłat za wydanie duplikatu karty Dużej Rodziny
Apelujemy również o ograniczenie załatwiania spraw osobiście, Pracownicy są przygotowani do załatwiania Państwa spraw w formie telefonicznej i mailowej.

Za utrudnienia przepraszamy.
Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka

Wstecz

Banery

Kalendarium

Banery