NOWY MINISTER EDUKACJI NARODOWEJ

Minister Edukacji Narodowej

Katarzyna HALL


Urodziła się w Gdańsku, ukończyła studia matematyczne na Uniwersytecie Gdańskim. Pierwszą pracę podjęła w sierpniu 1980 roku w Zespole Sportowych Szkół Ogólnokształcących w Gdańsku. W latach 1984-1989 pracowała w Instytucie Matematyki Uniwersytetu Gdańskiego, gdzie uczyła przyszłych nauczycieli matematyki oraz prowadziła prace badawcze nad ocenianiem i egzaminowaniem z matematyki.

W 1989 roku zaangażowała się w tworzenie gdańskiej oświaty niepublicznej. Była wśród założycieli Gdańskiej Fundacji Oświatowej, która powołała pierwsze prywatne liceum w regionie - Gdańskie Liceum Autonomiczne i która obecnie prowadzi 6 szkół i poradnię psychologiczno-pedagogiczną, jest organizacją o statusie pożytku publicznego, realizuje szereg projektów dotyczących współpracy zagranicznej, konkursów przedmiotowych oraz doskonalenia nauczycieli.

W latach 1999-2001 była członkiem Rady Konsultacyjnej ds. Reformy Edukacji Narodowej. Pisuje artykuły o tematyce edukacyjnej.

Zrezygnowała z zarządzania Gdańską Fundacją Oświatową, obejmując w lutym 2006 roku stanowisko zastępcy prezydenta Gdańska.

Katarzyna Hall ma 50 lat. Obecnie mieszka w Sopocie, od 1996 roku jest żoną Aleksandra Halla, którego poślubiła jako wdowa i matka trzech synów. Jej najstarszy syn jest nauczycielem historii w Gdańskich Szkołach Autonomicznych. Drugi pracuje jako architekt w Dublinie. Najmłodszy uczy się w Gdańskim Liceum Autonomicznym.

  

źródło: www.men.gov.pl

Banery

Kalendarium

Banery